The New Media Consortion (NMC)  utgir årlig sin «Horizon Report» hvor en forsøker å forutse hvilke teknologiske trender som vil være de mest aktuelle i årene som kommer. Før jul 2013 ble det presentert en norsk versjon av denne rapporten kalt «Technology Outlook. Norwegian Schools 2013-2018». Rapporten finnes i sin helhet på denne lenka.

Den internasjonale versjonen for 2014 er også kommet. Interessant her er det at MOOC, som i fjor ble rangert høyt, ikke lenger er med!

 Horizon