EMOOCs2014: MOOC, makt og størrelse

MOOC (Massive Open Online Courses) er i vinden. EMOOCs 2014, den andre europeiske MOOC-konferansen gikk av stabelen 10-12 februar i Lausanne i Sveits. Av de nærmere 500 deltakerne var hele 30 fra Norge, deriblant to av oss fra RESULT. Det er med andre ord tydelig at...

NOKUTs store, nasjonale studentundersøkelse

Som ledd i arbeidet med det nye kvalitetsbarometeret (http://www.studiebarometeret.no) har NOKUT gjennomført en større nasjonal spørreundersøkelse om studenters tilfredshet av studiet, læringsutbytte og arbeidslivsrelevans. Fra NOKUTs egen oppsummering merker vi oss...

NIFU rapport om IKT og læring i høyere utdanning

NIFU har på oppdrag fra Norgesuniversitetet laget en rapport om erfaringene med IKT i høyere utdanning. Det er speseielt forholdet mellom IKT og læring som har vært et hovedfokus. En interessant konklusjon finnes i rapportens oppsummering: “Når IKT bidrar til...