Prosjektet “Fleksibel utdanning” ble etablert i 2011 som en egen satsing på fleksibel utdanning. Tilsammen 12 millioner kroner ble avsatt for perioden 2011-2014. Prosjektet hadde sin fjerde tildeling i desember 2013. I alt 58 prosjekter har mottatt støtte gjennom de 4 tildelingsrundene.

Erfaringene som er høstet i prosjektene er viktige. En første oppsummering våren 2013 er beskrevet i rapporten “Underveisrapport for prosjektet Fleksibel utdanning” (Februar 2013).

Du kan lese mer om prosjektet, tildelingene og erfaringene på denne lenka. 

klasserom