Om merittering ved UIT – Norges arktiske universitet

I rapporten «Innsats for kvalitet» beskrives UiT og NTNU sitt forslag til et meritteringssystem for undervisning. Dette ble vedtatt innført i Universitetsstyresak 35/16, som en forsøksordning på fem år.  Ordlyden i hele vedtaket er som følger:

  1. Universitetsstyret takker arbeidsgruppa for rapporten og godt gjennomført arbeid.
  2. Universitetsdirektøren bes om å sette i gang forsøk med et pedagogisk meritteringssystem basert på arbeidsgruppas forslag og enhetenes innspill. Forsøksordningen skal omfatte ett merittert nivå over basisnivået og gjennomføres over en periode på fem år.
  3. Universitetsbiblioteket bes om å skissere prinsipper for samarbeid mellom Result og fakultetene. Det må fremkomme av forslaget hvordan UiT kan legge til rette for at fagpersoner kan få utviklet og dokumentert relevant universitetspedagogisk kompetanse ut fra de krav som meritteringssystemet legger opp til.

Les hele rapporten her: Innsats for kvalitet

 

Prosjektgruppen

Fra venstre nederst: Nanna Hauksdottir (Universitetslektor,  HelPed/Helsefak), Lena Bendiksen (Professor/Dekan, Jurfak), Siw Skrøvset (Dosent, ILP/HSL), Bakerst fra venstre: Petter Holm (Prosjektleder – Result),  Jørn H Hansen (Førsteamanuensis Institutt for kjemi/NT-fak)

 

Nyttige ressurser for utvikling av pedagogisk mappe:

Rapporter - merittering

No Results Found

The page you requested could not be found. Try refining your search, or use the navigation above to locate the post.

Retningslinjer med mer
Reisestipend for meritterte undervisere ved UiT

Meritteringsprosjektet har satt av NOK 250 000,00 per år til reisestipend. Dette er midler som de meritterte kan søke om, inntil NOK 50 000,00 per person. Første utlysing er 2018.

Det kan søkes om støtte til å delta i utdanningskonferanser eller til å besøke spesielt interessante institusjoner. Reisene det søkes om støtte til, må ha relevans for utdanningskvalitet ved et bestemt studieprogram, fagmiljø eller for hele UiT Norges arktiske universitet.

Reisestipendiet vil bli utbetalt etter at reisen er gjennomført, regnskap og rapport er levert. Rapporten skal ha en form som gjør at den kan publiseres på prosjektets nettside.

Søknadsfrister:
1. mars 2019

1. september 2019

Søknaden sendes til Result: kari.riddervold@uit.no
Spørsmål kan rettes til prosjektleder Petter Holm: petter.holm@uit.no

Bernt Bertheussen

Bernt Bertheussen

Dosent, Handelshøgskolen, BFE-fakultetet

Se innlevert mappe

Anne Eriksen

Anne Eriksen

Førstelektor, Musikkonservatoriet, Kunstfakultetet

Se innlevert mappe

Michaela Aschan

Michaela Aschan

Professor, Norges fiskerihøgskole, BFE-fakultetet

Se innlevert mappe

Laura Janda

Laura Janda

Professor, Institutt for språk og kultur, HSL-fakultetet

Se innlevert mappe

Eli Moksnes Furu

Eli Moksnes Furu

Dosent, Institutt for lærerutdanning og pedagogikk, HSL-fakultetet

Se innlevert mappe (PDF)

Tove Irene Dahl

Tove Irene Dahl

Professor, Institutt for psykologi, Det helsevitenskapelig fakultet

Se innlevert mappe

Meritterte undervisere ved UiT Norges arktiske universitet:

No Results Found

The page you requested could not be found. Try refining your search, or use the navigation above to locate the post.