Oversikt over kurs og seminar som tilbys av Result.

Disse vil du også finne på Tavla.

Program for pedagogisk basiskompetanse 2018-2019


Påmeldingsfrist: 25. april 2018
Max antall deltakere: 25
Ansvarlig for kurs:
Førsteamanuensis Ragnhild Sandvoll
Påmelding og mer info: kommer på tavla


Søknadsfristen for Programmet for 2017-2018 var 25. april 2017 med oppstart i Tromsø september 2017.  Programmet er fulltegnet. Programmet vil bli utlyst igjen våren 2018 med oppstart september 2018.  Se ellers generell informasjon om programmet.

Course for Phd fellows – teaching in higher education


Application date: 15. Desember 2017
Max # participators: 20
Contact person:
Jens Breivik
Registration and more info: Tavla


The course Teaching and learning in higher education is aimed at PhD fellows who want to improve their teaching skills. The course gives you fundamental skills in teaching, enabling you to:

  • plan and conduct different teaching activities
  • develop your own teaching skills
  • discuss teaching and learning based on relevant theories and research
  • start documenting your teaching competence

Who can apply? Research fellows at the UiT with teaching activities during spring semester 2018

Kurs i universitetspedagogikk for stipendiater


Påmeldingsfrist: 14. september 2017
Max antall deltakere: 20
Ansvarlig for kurs:
Førsteamanuensis Jens Breivik
Påmelding og mer info: Tavla


Kurs i universitetspedagogikk for stipendiater vil bli avholdt høsten 2017 på norsk (på engelsk våren 2018). Kurset har en ramme på 2 + 2 dager fulle dager.

Generell informasjon om kurs i universitetspedagogikk for stipendiater.

Kurs i forskningsveiledning


Påmeldingsfrist: 1. september 2017
Max antall deltakere: 25
Ansvarlig for kurs:
Førsteamanuensis Trine Fossland
Påmelding og mer info:
Tavla


Kurset gir teoretisk og praktisk trening i forskningsveiledning.

Hensikten er å øke deltakernes bevissthet på forskningsveiledning som prosess, med vekt på egen rolle som veileder, ph.d.-studentens rolle og samspillet mellom involverte parter.

Målgruppe er faglige ansatte som veileder ph.d-studenter. Kurset vil bli avholdt 16. – 17. oktober 2017 og 25. – 26. januar 2018. Påmeldingsfrist er 1. september.

Pedagogisk mappe – arbeidsseminar for å dokumentere pedagogisk kompetanse


Påmeldingsfrist: 30. august 2017
Max antall deltakere: 12
Ansvarlig for kurs:
Førsteamanuensis Ragnhild Sandvoll
Påmelding og mer info:
Tavla


Result tilbyr høsten 2017 en rekke med arbeidsseminar som støtte for å dokumentere pedagogisk kompetanse for ansatte som har minimum fem års undervisningserfaring fra høyere utdanning og som er innstilt på å legge ned betydelig egeninnsats. Dette kurset gir ikke gi en generell pedagogisk sertifisering, men vil være et redskap for å dokumentere kompetansen i ulike kontekster.