Z

Læringsmål

  • Tilegne seg grunnleggende kunnskap om LMS
  • Lære verktøyene arkiv, innlevering og web maler
  • Forstå hvordan en kan lage gode strukturer for studiene
  • Prøve ut verktøy i egen undervisning
  • Reflektere over pedagogisk bruk av LMS
  • Kunne redegjøre for noe litteratur om LMS