Result videoproduksjon og studio

Ønsker du å bruke video i din undervisning?

Vi har et studio hvor vi hjelper deg med ulike typer opptak. Se eksemplene under!

Synes du videoproduksjon er komplisert?

I studio hjelper vi deg med video til din undervisning. Du konsentrerer deg om det faglige så tar vi oss av produksjonen.

Lyst å gjøre en forelesning om til video?

Ta kontakt med oss om hvordan din undervisning kan fungere som nettundervisning.

Publisering av våre videoproduksjoner

Man deler presentasjonen med hvem man vil. Via lenke eller bygget inn på nettsider i f.eks. Fronter.

Videoproduksjon på Result

Videoproduksjon – Filming av forelesning – opptak og distribusjon av undervisning, konferanser, møter samt direkte live TV. Fra enkle produksjoner med ett kamera til større flerkamera- og flerspråk produksjoner.

Kontakt oss

Caser i virtuelle rom

Case Eksempel på case-opptak i studio. Vi filmer foran en grønn vegg som gir oss mulighet å legge på den bakgrunnen man ønsker.

Se video

Interaktiv tavle

Eksempel på bruk av interaktiv tavle i Studio. Her skriver og tegner foreleser på presentasjonen sin. Dette kommer med på opptaket og studentene har ulike visningsmuligheter når de ser på opptaket.

Se video

Virtuelle rom i studio

I dette eksemplet beveger foreleser seg mellom ulike virtuelle rom. Vi filmer foran en grønn vegg som gir oss mulighet å legge på den bakgrunnen man ønsker. En av bakgrunnene (virtuelt rom) er en Prezi, den andre er et “bibliotek”.

Se video

Foreleser med PowerPoint

Her har man laget en PowerPoint til opptaket som man foreleser foran.

Se video

Foreleser med Prezi

Torstein Låg presenterer med Prezi Her har man forberedt seg og laget en presentasjon i Prezi, som man foreleser foran.

Se video

Emne-introduksjon, dialog

I dette klippet ser man eksempel på introduksjon til et emne.

Se video

Intervju, samtale i Studio

I dette klippet ser man eksempel på et intervju (samtale) i studio.

Se video

Interaktiv video

Eksempel på interaktiv video!