Uniped – Kursoversikt

Her finner du oversikt over kurs og seminar som tilbys av Result. Disse vil du også finne på tavla (uit.no/tavla)

Kurs i universitetspedagogikk for stipendiater høst 2017

Søknadsfrist og kursdatoer er ikke fastsatt enda

Kurs i universitetspedagogikk for stipendiater vil bli avholdt høsten 2017 på norsk (på engelsk våren 2018). Kurset er nå utlyst på Tavla med søknadsfrist 7. september.

Kurset har en ramme på 2 + 2 dager fulle dager. For påmelding og mer informasjon se Tavla.

Generell informasjon om Kurs i universitetspedagogikk for stipendiater

Share

Pedagogisk mappe – arbeidsseminar for å dokumentere pedagogisk kompetanse høsten 2017 – vinteren 2018

Påmeldingsfrist 23. august 2017

Endrede utfyllende bestemmelser for tilsetting og søknad om opprykk ved UiT krever at søkere dokumenterer sin pedagogiske kompetanse ved å legge ved en pedagogisk mappe. En pedagogisk mappe er en organisert dokumentasjon av pedagogiske kvalifikasjoner som gir grunnlag for å vurdere denne kompetansen. Result tilbyr høsten 2017 og vinteren 2018 en rekke med arbeidsseminar som støtte for å dokumentere pedagogisk kompetanse for ansatte som har minimum fem års undervisningserfaring fra høyere utdanning og som er innstilt på å legge ned

Share

Kurs i forskningsveiledning 2017

Påmeldingsfrist 1. september

Kurset gir teoretisk og praktisk trening i forskningsveiledning. Hensikten er å øke deltakernes bevissthet på forskningsveiledning som prosess, med vekt på egen rolle som veileder, ph.d.-studentens rolle og samspillet mellom involverte parter. Målgruppe er faglige ansatte som veileder ph.d-studenter. Kurset vil bli avholdt 16. – 17. oktober 2017 og 25. – 26. januar 2018. Påmeldingsfrist er 1. september. For mer informasjon og påmelding se Tavla.

 

 

Share

Program for pedagogisk basiskompetanse 2017-2018

Neste søknadsfrist 25. april 2018

Søknadsfristen for Programmet for 2017-2018 var 25. april 2017 med oppstart i Tromsø september 2017.  Programmet er fulltegnet. Programmet vil bli utlyst igjen våren 2018 med oppstart september 2018.  Se ellers generell informasjon om programmet her.

 

Share

Course for Phd fellows – teaching in higher education 2018

01.01.2018

New course will be given spring 2018.

Do you want to improve your teaching skills? The course Teaching and learning in higher education is aimed at PhD fellows who want to improve their teaching skills.

The course gives you fundamental skills in teaching, enabling you to:

  • plan and conduct different teaching activities
  • develop your own teaching skills
  • discuss teaching and learning based on relevant theories and research
  • start documenting your teaching competence

The spring semester course will have two sessions:

Who can apply? Research fellows at

Share