Uniped – Kursoversikt

Her finner du oversikt over kurs og seminar som tilbys av Result. Disse vil du også finne på tavla (uit.no/tavla)

Kurs i universitetspedagogikk for stipendiater

Søknadsfrist 1. september 2016

Kurset har en ramme på 2 + 2 dager fulle dager (del I: 3. og 4. oktober og del II: 28. og 29.  november) Søknadsfrist 1. september 2016! Informasjon og påmelding vil bli lagt ut på Tavla ca 15. august.

Generell informasjon om Kurs i universitetspedagogikk for stipendiater

Share

Pedagogisk mappe – arbeidsseminar for å dokumentere pedagogisk kompetanse

Påmeldingsfrist 9. januar 2017

Når en person søker om ansettelse eller opprykk innen høyere utdanning, er det stadig mer vanlig å legge vekt på også å vurdere pedagogisk kompetanse. En pedagogisk mappe er en organisert dokumentasjon av pedagogiske kvalifikasjoner som gir et grunnlag for å vurdere denne kompetansen. Result gir nå et tilbud om arbeidsseminar som støtte for å dokumentere pedagogisk kompetanse til ansatte som har et visst volum av undervisningserfaring, dokumentasjon av minst fem år undervisning i høyere utdanning, og som er innstilt

Share

Program for pedagogisk basiskompetanse 2017-2018

Neste søknadsfrist 25. april 2017

Søknadsfristen for Programmet for 2017-2018   er 25. april 2017 med oppstart i Tromsø september 2017.  Programmet er nå utlyst på Tavla. Der finner du  informasjon om programmet, datoer for alle kursene, krav til dokumentasjon ved søknad etc. Se ellers generell informasjon om programmet her.

 

Share

Course for Phd fellows – teaching in higher education 2017

Application date: 15th of February

The course is cancelled.

Do you want to improve your teaching skills? The course Teaching and learning in higher education is aimed at PhD fellows who want to improve their teaching skills.

The course gives you fundamental skills in teaching, enabling you to:

  • plan and conduct different teaching activities
  • develop your own teaching skills
  • discuss teaching and learning based on relevant theories and research
  • start documenting your teaching competence

The spring semester course will have two sessions: April 4th and 5th, and May 30th and

Share

Kurs i forskningsveiledning 2017

Ikke avklart

Kurset ble avholdt våren 2016. Nytt kurs planlegges høsten 2017.

Share