Universitetspedagogikk

English version

Results hovedfokus er å bidra til bedre kvalitet i undervisning og læring ved UiT Norges arktiske universitet. Tilbudet i universitetspedagogikk har som hovedmålsetting å gi kvalifiserende tilbud for ansatte i undervisnings- og forskerstillinger som trenger pedagogisk kompetanse for høyere utdanning. Det gis tilbud med vekt på støtte av utvikling av pedagogisk basiskompetanse og etablering og utvikling av pedagogisk mappe.

I vårt mandat ligger også forskning på undervisning og læring i høyere utdanning, og dette er en viktig basis for virksomheten. Vi gir veiledning til fakultet, institutt og faggrupper når det gjelder utvikling av studiekvalitet, som for eksempel revisjon av program- og emneplaner, utvikling av undervisning og vurdering. Fagmiljøene kan henvende seg til oss for ulike typer konsultasjon eller bistand. Det kan være ønsker om mindre kurs, bidrag i seminar eller diskusjoner om utvikling av undervisning, vurdering eller evaluering av undervisning og læring.

I et visst omfang har vi også kurstilbud for alle universitetets vitenskapelig ansatte i tillegg til at det også gis et eget tilbud i universitetspedagogikk for stipendiater. For informasjon om tilbudene våre, se kursoversikten.