Lunsjseminar

Mange ansatte ved Universitetet i Tromsø har etterlyst møteplasser for diskusjoner om utdanning og undervisning. Result viderefører nå rekken med lunsjseminar for dette formål. Det avvikles et seminar i måneden og alle med interesse for pedagogisk utviklingsarbeid er velkomne. Fagpersoner fra ulike fakulteter inviteres til å innlede, og det vil bli samtale og meningsutveksling. Det serveres te/kaffe, så vi ønsker påmelding før hvert seminar. Seminarene varer fra 11.30 til 13.00. Ta med matpakken og kom!

En ledende ide ved Result er å bidra til å utvikle den løpende diskursen om utdanning og undervisning ved Universitetet i Tromsø. Det er et stort, og viktig, fokus på forskning ved UiT. Vi har ikke ennå et tilsvarende fokus på utdanning og undervisningsarbeid. Lunsjseminaret er tenkt å være et bidrag til å sette større fokus også på dette.

Program Results Lunsjseminar – høsten 2015

7. oktober: Speilvendt klasserom og constructive alignment:
Finn-Steinar Heimly, universitetslektor ved Handelshøgskolen, innleder om gjennomstrømming, karakterforbedring og studenttilfredshet i kurset «Bedriftsøkonomisk analyse og etikk». Finn-Steinar har stått i tet for et prøveprosjekt ved Handelshøgskolen hvor forsøk med speilvendt klasserom og constructive alignment har vært sentralt.

Mer om Finn Steinar her: https://uit.no/om/enhet/ansatte/person?p_document_id=275281&p_dimension_id=88167

Påmelding

11. november: Ferdighetsutvikling: undervisning og vurdering:
Simon Davis, universitetslektor ved Institutt for samfunnsmedisin, innleder om studenters ferdighetsutvikling. Simon jobber med utvikling av kliniske ferdigheter og vurdering ved UNN og vil innlede om sammenhengen mellom undervisning og vurdering av studenters ferdigheter.

Mer om Simon her: https://en.uit.no/om/enhet/ansatte/person?p_document_id=304029&p_dimension_id=88111

Påmelding

9. desember: Praksis-emne i fiskeri- og havbruksvitenskap:
Bjørn-Petter Finstad, 1. amanuensis ved Norges fiskerihøgskole, innleder om et nytt praksis-emne i fiskeri- og havbruksvitenskap. Emnet innebærer at studentene skal ut i arbeidslivet i sjømatnæringen i til sammen tre uker. Bjørn-Petter innleder om målsetninger, status og erfaringer så langt.

Mer om Bjørn-Petter her: https://uit.no/om/enhet/ansatte/person?p_document_id=41294&p_dimension_id=88166

Påmelding