Styret – Ledelsen

STYRET

Styreleder
Julie Feilberg, førsteamanuensis, Det humanistiske fakultet, NTNU

Representanter for fakultetene

Geir F. Lorem, førsteamanuensis, Det helsevitenskapelige fakultet
Jan Yngve Sand, professor, Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi
Arvid Aanstad, studiesjef, Fakultet for naturvitenskap og teknologi

Representant for de ansatte
Ragnhild Sandvoll, førsteamanuensis, Result

Representanter for studentene
Ida-Elise Seppola Asplund
Rebecca Marum

Vararepresentanter for fakultetene
Inger Njølstad, prodekan, Det helsevitenskapelige fakultet
Monica Alterskjær Sundset, prodekan, Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi
Inger Johanne Lurås, prodekan, Fakultet for naturvitenskap og teknologi

Vararepresentant for de ansatte
Per Frank Hansen, overingeniør, Result

Vararepresentant for studentene

Ole Martin Nilsen
Hanna Bakke Jensen

LEDELSEN

Ådne Danielsen, faglig leder/førsteamanuensis, Result
Marit Allern, nestleder/dosent Result

 

 

Styredokumenter

Her finner du alle publiserte styredokumenter fra Result