Rettighetsspørsmål og undervisning

delrett

Hva har vi lov til å bruke når vi lager digitale læremidler til undervisning? Hvem eier de digitale læremidlene vi lager? Dette er to vanlige spørsmål vi ofte blir stilt når spørsmål om opphavsrett kommer på banen. Selv om spørsmålet om opphavsrett er komplisert, kan vi likevel gi noen råd som er verdt å ta med seg:

1. Det er viktig å komme i forkant av problemstillingen. Formaliserte avtaler som er etablert skaper sjelden problemer. Selv om UiT har har gjort vedtak som i prinsippet sier at alt som produseres i arbeidstida er institusjonens eiendom, har UiT laget en avtalemal med kommentarer som fakultet og institutt oppfordres til å bruke. Du kan lese mer UiT sine vedtak i “Medarbeiderhåndboka” under avsnittet “Rettighetspolitikk og IPR policy” (krever pålogging). Avtalemalen med kommentar finner du på samme side i høyre kolonne. En digital versjon av avtalemalen finnes her.  

Ansvaret for bruk av malene er forøvrig en lederoppgave, og er derfor tatt inn i “Lederhåndboka”.

2. Universitets- og høgskolerådet har på vegne av høyere utdanning framforhandlet en egen avtale med KOPINOR. Denne avtalen gjelder foreløpig fram til studieåret 2015/16. Omtale av denne avtalen finner du her. Selve avtale finner du samme sted (lenger ned). 

3. Norgesuniversitetet (NUV) har etablert en egen informasjonstjeneste kalt “Del Rett”. Denne gir svar på mange av de spørsmål som ofte stilles av våre ansatte. “Del Rett” finner du på denne lenka. 

4. I utredningen “MOOC til Norge” har to av landets ledende jurister innen feltet, Olav Torvund og Gisle Hannemyr, laget to notater om rettighetspøtsmål. Disse er viktig lesning for alle som er interessert i disse spørsmålene. Hele utredningen finnes på Kunnskapsdepartementets sider.