Program for pedagogisk basiskompetanse

UiT stiller krav om undervisningskompetanse (pedagogisk basiskompetanse) til alle faglig ansatte. Kriteriene for undervisningskompetanse er de samme for alle faglige stillinger. Fra 1.1.2008 innførte UiT pedagogisk mappe som dokumentasjonsgrunnlag for godkjenning av pedagogisk basiskompetanse.

Fra årsskiftet innførte UiT krav om at alle søkere til faglige stillinger skal i sin søknad dokumentere sin undervisningskompetanse ved å legge ved en pedagogisk mappe.  En pedagogisk mappe er en organisert dokumentasjon av en undervisers profesjonelle utvikling og oppnådde pedagogisk kompetanse. Result er ansvarlig for programmet og godkjenning av mappene.

Søkere som ikke tilfredsstiller kravene til undervisningskompetanse, blir ansatt på kvalifiseringsvilkår. Det betyr at i løpet av kvalifiseringsperioden på tre år må vedkommende gjennomføre Program for pedagogisk basiskompetanse og utvikle og få godkjent sin pedagogiske mappe. Programmet går over to semestre, og består av kurs, seminar og veiledning der fokuset rettes mot nettopp utvikling av deltakernes pedagogiske kompetanse. Den enkelte deltaker gis faglig støtte og bistand i arbeidet med å utvikle den pedagogiske mappen. Mappen leveres i digital form. Det vil si at mappen skal foreligge tilgjengelig på nett med muligheter for ulik grad av åpenhet. Obligatoriske kurs og fordypningsprosjekt inngår i programmet og utgjør grunnlaget for utvikling av en helthetlig pedagogisk mappe. Fordypningsprosjektet skal gjennomføres i tilknytning til egen undervisning. En viktig del av programmet er at deltakerne fra ulike fagmiljøer blir satt sammen i grupper. I disse gruppene arbeider man tettere på hverandre, med rom for diskusjoner, refleksjoner og erfaringsutveksling, og med tilbakemeldinger på den enkeltes undervisningspraksis og på hverandres utkast til mappe.

De siste årene har det vært betydelige flere søkere enn programmet har plass til og søkere tas opp etter følgende prioritering:

  • Professor, førsteamanuensis og universitetslektor i kvalifiseringsstilling
  • Professor/dosent, førsteamanuensis/førstelektor og universitetslektor i faste stillinger
  • Midlertidig ansatte i tilsvarende stillinger
  • Høgskolelærer i kvalifiseringsstilling må ta mastereksamen først.

For mere informasjon om søknadsfrist og påmelding, se her:

For mer informasjon se følgende linker:

Ofte stilte spørsmål om Program for pedagogisk basiskompetanse

Retningslinjer for godkjenning av pedagogisk basiskompetanse for høyere utdanning ved UiT:

Kriterier for godkjenning av pedagogisk basiskompetanse og hva mappene bør inneholde: