Om oss

Vi tilbyr kvalifiserende basiskompetanse i pedagogikk til alle ansatte i undervisnings- og forskerstillinger ved universitetet. Vi gir i tillegg veiledning til fakulteter, institutter og faggrupper i utvikling av studiekvalitet. Dette kan handle om revisjon av program- og emneplaner, utvikling av undervisning og vurdering. Til høyre, under kontaktinformasjon, finner du en liste over kontaktpersoner for de ulike fakultetene.

Senteret består i dag av 22 ansatte. Sammen har vi en bred kompetanse innenfor mange fag: pedagogikk, filosofi, statsvitenskap, sosiologi, organisasjonsteori, psykologi, informatikk og helsefag. Vi har også lang erfaringen med IKT og undervisning, og har jobbet mye med videoproduksjon, multimedia, grafisk design og produkt design.

Universitetet har et stort geografisk nedslagsfelt. Fleksibel tilrettelegging av emner, kurs og studier gjør det mulig for flere i landsdelen å ta del i våre tilbud. Med fleksible studier mener vi tilrettelagte utdanningstilbud som kan benyttes av studenter på og utenfor campus.

Fleksibel utdanning er også knyttet til studiekvalitet. Slikt arbeid kan føre til et bredere repertoar av undervisningsformer, stimulere til gjenbruk av læringsressurser, skape teknologisk medlæring, bedre tilpasning til arbeids- og samfunnsliv, gi økt tilgang til utdanning og bistå i rekruttering av studenter og ansatte. Result bistår fagmiljøene ved UiT Norges arktiske universitet i planlegging, utvikling og evaluering av fleksible studier.

I vårt arbeid tar vi utgangspunkt i behovene og utfordringene til de fagansatte og til studentene. Ved hjelp av pedagogiske metoder og digitale verktøy produserer vi blant annet nettbaserte studier, filmer forelesninger, legger til rette for nettbasert studentaktivitet, tilbyr kompetanseheving til lærere, gir råd og veiledning, samt forsker og utvikler nye teknikker innenfor området fleksibel utdanning.

Vi kan bidra i hele utviklingsprosessen fra ide til implementering og evaluering av studiet. For oss er det utslagsgivende å ha en pedagogisk forankring – vi starter med det pedagogiske perspektivet og supplerer og tilpasser teknologi utfra dette.

Result skal også drive forskning på feltet undervisningskompetanse og fleksibel utdanning. Denne forskninga gjøres både gjennom våre egne ansatte og i et samarbeid med fagmiljøene.

 

Mandat

  • Drive forsknings- og utviklingsarbeid innen feltet fleksibel læring, fleksible studier og universitetspedagogikk
  • Forestå intern opplæring innen universitetspedagogikk
  • Forestå veiledning av institutter, fakulteter og faggrupper i forbindelse med utvikling av studiekvalitet
  • Drive utvidet kurstilbud til alle universitetets vitenskapelig ansatte mht kompetanseutbygging ut over pedagogisk basiskompetanse
  • Forestå intern opplæring av tekniske og pedagogiske metoder innen fleksible studier
  • Være en faglig motor og initiator innen fleksible studier

 

Del dette på: