This is the container and page-template-blan.php

Mediasite er et videosystem for å samle faglig (og annet) videoinnhold på et sted. Man kan laste opp/gjøre opptak og deretter publisere dette til hvem man ønsker.