This is the container and page-template-blan.php

Vibeke Flytkjær og Øystein Lund gir oss i denne videoen en starthjelp for å komme igang med fleksibilisering av undervisning, fag og emner på Universitetet i Tromsø.  Som fagperson, administrativt ansatt eller leder er det ting å sette seg inn i før man går igang med å flytte studienene ut på nett. Vibeke og Øystein hjelper deg med spørsmålene om hvorfor, hva og hvordan.