This is the container and page-template-blan.php

Varighet: 20 minutter.

Innføringen, Fagdiskusjoner på nett, er rettet mot fagansvarlige som vurderer å ta i bruk nettbasert faglig diskusjon som element i et studietilbud.
Det gis en kort orientering om hva nettbaserte faglige diskusjonsfora er, med gjennomgang av begrunnelser for å benytte en slik arbeidsmåte.
Videre gis konkrete anbefalinger, basert på aktuell forskning, med sikte på å legge til rette for deltakelse og læringsutbytte, og til slutt gjennomgås noen retningslinjer og kjøreregler for bruk av slike fora. Kontakt gjerne Result dersom det er ønske om mer utførlig gjennomgang eller praktisk opplæring.

Kapittelliste:

Nettbasert faglig diskusjon. Hva, og hvorfor?
Hva er hensikten?
Å legge til rette for deltagelse, engasjement og læring
Dialogisitet
Hvordan kan dialogen i et nettbasert forum utvikles?
Ansvar, retningslinjer og kjøreregler

Last ned presentasjon