Evaluering

Evaluering av første runde i meritteringsprosjektet UiT

Her kan du laste ned PDF av første evalueringsrapport