Hovedside

Fyrtårnsprosjektet «Kompetanse og læringsutbytte»

I 2015 fikk Det juridiske fakultet tildelt fyrtårnsstatus, og 1,5 millioner kroner i prosjektmidler, fra UiT Norges Arktiske Universitet.

Dette innebærer at vi våren 2015 startet på en to-årig prosjektperiode med mål om å bedre undervisningskvaliteten ytterligere på fakultetet. Målet med prosjektet kan sammenfattes i punktene:

  • Økt digital og pedagogisk kompetanse hos de ansatte
  • Økt læringsutbytte for studentene på første avdeling gjennom
    • bedre forberedte studenter
    • bedre utnyttelse av digitale læringsressurser
    • bedre skrivetrening

På disse nettsidene vil vi legge ut bakgrunnsinformasjon om prosjektet (søknad, info om prosjektgruppen mv.), nærmere oversikt over igangsatte og planlagte tiltak samt erfaringer fra disse i tillegg til annen informasjon fra prosjektet. Videre vil vi legge ut oversikt over konferanser og seminar hvor vi deltar.

Bilde ordsky