iKomp er gratis og åpent for alle som er interesserte i å lære mer om kildebruk og læringsstrategier.

Hensikten med kurset er å gjøre deg godt rustet til å møte universiteters og høyskolers krav og forventninger om læring og akademisk redelighet. I tillegg vil du kunne skaffe deg ferdigheter som ofte blir sett på som attraktive av arbeidsgivere, for eksempel å raskt skaffe og tilegne seg nødvendig informasjon, samt kunne vurdere informasjonens kvalitet etter relevans og behov. Kurset er rett og slett en smart måte å skaffe seg et solid grunnlag for både studier og arbeidsliv.

 

Dersom du støter på noen problemer kan du sende en e-post til: ikomp@ub.uit.no.

 

Krav:
Det eneste kravet som stilles er at du er interessert i å lære hvordan du kan bli en bedre student.

 

 

Kursansvarlige:

Helene N. Andreassen
Fagansvarlig for lingvistikk, logopedi og romanske språk ved Universitetsbiblioteket (UiT)

Lars Figenschou
Fagansvarlig for biologi, geologi og fiskerifag ved Universitetsbiblioteket (UiT)

Grete Overvåg
Fagansvarlig for helsefag ved Universitetsbiblioteket (UiT)

Torstein Låg
Fagansvarlig for psykologi og psykiatri ved Universitetsbiblioteket (UiT)

Leif Roger Olsen
Fagansvarlig for økonomi og administrative fag ved Universitetsbiblioteket (UiT)

 

Resource Center for Teaching, Learning & Technology

Mark Stenersen
Grafisk designer GD(Hons) og rådgiver innen visuell kommunikasjon og utvikling av nettkurs, webdesign og UX, GUI, usability og brukerorientert design.