Forskningsbasert evaluering av ingeniørutdanning via “Y-veinord”

“Y-veienord” åpner for at søkere uten studiekompetanse, men med relevant fagbrev fra videregående opplæring, kan ta bachelor i ingeniørfag. RESULT har fått i oppdrag å evaluere dette studietilbudet, og gjennomfører evalueringen over en treårsperiode med oppstart høsten 2013. Evalueringen favner bredt, og vurderer y-vei-tilbudene i Narvik og Tromsø med søkelys på: – bidrag til utvikling av kompetanse som næringsliv og offentlig sektor etterspør – rekruttering til studiet, gjennomføring og resultater – studietilbudenes faglige og pedagogiske kvalitet – studentenes vurdering, studienes tilgjengelighet og kvalitet Mer informasjon om prosjektet y-veinord finnes her: www.y-veinord.no Kontaktperson: Øystein Lund