Årsfesten 2014 på nett – tilgjengelig og besparende!

Årsfesten 2014 på nett – tilgjengelig og besparende!

UiT sin store årsfest ble i år lagt på nett for første gang. Dermed kunne de som av ulike grunner ikke kunne delta fysisk i auditorium1, se hele tilstelningen både live og i opptak. Av statistikken ser vi at 154 personer så hele eller deler av festforestillingen på...