Program for pedagogisk basiskompetanse 2017-2018

Søknadsfristen for Programmet for 2017-2018 var 25. april 2017 med oppstart i Tromsø september 2017.  Programmet er fulltegnet. Programmet vil bli utlyst igjen våren 2018 med oppstart september 2018.  Se ellers generell informasjon om programmet her.

 

Share