Pedagogisk mappe – arbeidsseminar for å dokumentere pedagogisk kompetanse høsten 2017 – vinteren 2018

Endrede utfyllende bestemmelser for tilsetting og søknad om opprykk ved UiT krever at søkere dokumenterer sin pedagogiske kompetanse ved å legge ved en pedagogisk mappe. En pedagogisk mappe er en organisert dokumentasjon av pedagogiske kvalifikasjoner som gir grunnlag for å vurdere denne kompetansen. Result tilbyr høsten 2017 og vinteren 2018 en rekke med arbeidsseminar som støtte for å dokumentere pedagogisk kompetanse for ansatte som har minimum fem års undervisningserfaring fra høyere utdanning og som er innstilt på å legge ned betydelig egeninnsats. Dette kurset gir ikke formell pedagogisk basiskompetanse, men vil være et redskap for å dokumentere kompetansen i ulike kontekster.

Seminarrekken gjennomføres  i tre trinn. Deltakerantallet er begrenset til 12 deltakere. Ansvarlig for seminaret: Førsteamanuensis Ragnhild Sandvoll.

Påmeldingsfrist 20. oktober 2017. For mere informasjon og påmelding, se Tavla.

Share