Tag: NUV søknader 2015

To prosjekter får støtte fra Norgesuniversitetet i 2015

Norgesuniversitetet operer som kjent med to søknadsrunder, en prekvailfisering og en endelig søknadsrunde. Tildig i fjor sommer ble det klart at 4 prosjekter fra UiT slapp gjenom det første nåløyet og ble oppfordret til å sende en fullestendig søknad for 2015. I alt 65 søknader ble med i denne siste runden. Rett før jul ble det klart at to av søknadene fra UiT ble tildelt støtte. De to prosjektene som har fått støtte er “Sykepleie går aMOOC” fra Helsefak

Share
Posted in E-læring, Norgesuniversitetet Tagged with: