Tag: NIFU læring IKT

NIFU rapport om IKT og læring i høyere utdanning

NIFU har på oppdrag fra Norgesuniversitetet laget en rapport om erfaringene med IKT i høyere utdanning. Det er speseielt forholdet mellom IKT og læring som har vært et hovedfokus.

En interessant konklusjon finnes i rapportens oppsummering:

“Når IKT bidrar til økt fleksibilitet for både lærere og studenter, oppleves dette i seg selv som kvalitetsfremmende. Særlig studentene er opptatt av fleksibilitet i studiene. Mange læresteder tilbyr nå fleksibel undervisning og studien vår ga eksempler på noe dette mangfoldet. Men i utbredelsen av fleksible

Share
Posted in Generelt Tagged with: