Tag: digital eksamen e-læring

Digital eksamen øker ved UiT


Arbeidet med digital eksamen har pågått et par år allerede. Gjennnom et fint oppslag på UiT sin hjemmeside får vi nå dokumentert både omfanget av digitale eksamener vi allerede har nådd og målene for neste års arbeid. Vi tillater oss å si at dette er ganske imponerende! Et viktig bidrag til arbeidet har vært ansettelsen av egen prosjektleder for arbeidet. Karin Brennholm er nå godt etablert i denne stillingen. Karin har sin faste arbeidsplass ved Avdeling

Share
Posted in Digital eksamen Tagged with:

HSL-fakultet tar digital eksamen på alvor.

HSL gjennomfører denne våren digital skoleeksamener i til sammen 19 emner. Dette er i tillegg til innleveringer av alle hjemmeeksamener digitalt i Fronter. Det er første gang ved UiT at en benytter en helhetlig teknologisk løsning til gjennomføringen av skoleeksamen.  Det er det danske systemet WISEflow som brukes. Utdanningsavdelingen (UTA) leder nå arbeidet, mens ITA og RESULT bidrar til gjennomføring. Interesserte kan få mer informasjon ved å henvende seg til disse avdelingene.

UiT har i tillegg til å utrede

Share
Posted in Digital eksamen Tagged with: