Mediasite – embed video i Fronter

Denne videoen viser hvordan du kan legge til en Mediasite video i Fronter. Dette kan gjøres på flere måter, ved hjelp av f.eks. lenker eller “mappevisning” (se egen video). Vi ser likevel kun på hvordan man legger til og bruker Mediasite embed koden i de Fronterdokumentene som støtter HTML (nyheter, meldinger, forum og sider osv).

Share
Posted in