Eksamensinnlevering i Fronter

Denne veiledning fra Result er laget for studieadministrative ansatte. Den tar for seg eksamensinnlevering i fronter bl.a. forarbeidet i forbindelse med avvikling av eksamen, oppretting og tilpasning av en innleveringsmappe til eksamenssituasjon, og gjennomgang av rutriner i de tilfellene der innleveringene skal være anonym for sensor.

Klikk her for utskriftsversjon.

Share
Posted in