Category: Verktøy

Poster om verktøy som vi bruker på Result (IKT)

Gratis workshop: Forbedre Canvas på egen hånd?

UiT og IKT-senteret har samarbeidet om en workshop den 5. og 6. desember 2017 som skal gi deltakerne en introduksjon til hvordan de kan forbedre elementer og muligheter i Canvas.  Mange har nå begynt å ta i bruk det nye LMS’et, allerede til sommeren skal alle bort fra Fronter. De fleste skal over til Canvas, og Canvas har mye bra, men det vil medføre enkelte kompromisser. Enten ift. det man er vant til eller ift. det man ønsker. I denne

Share
Posted in Canvas, E-læring, Fronter, Generelt, Opplæring, Teknologi, Utvikling, Verktøy Tagged with:

Krav om egen PC i høgre utdanning

Kunnskapsdepartementet foreslår nå i et eget notat at utdanningsinstitusjoene kan kreve at studentene stiller med egen PC. Den økonomiske delen ved dette forslaget løses gjennom å endre egenbetalingsforskriften.

Les mer om dette viktige forslaget hos Norgesuniversitetet.

Share
Posted in E-læring, Generelt, Verktøy

Digitale læringsformer i høyere utdanning


Førsteamanuensis Trine Fossland, forsker og underviser ved Result, presenterer i disse dager ei ny bok om digitale læringsformer i høgre utdanning. Datamateriale bygger på læreres erfaringer med bruk av digital teknologi i egen undervisning. Her er det ikke teknologien i seg selv som er det mest interessante – men hvordan den tas i bruk for å støtte den enkeltes læringsprosess. Boka kan gi ansatte god hjelp i å orientere seg i feltet og få innsikt i hvordan andre lærere

Share
Posted in E-læring, Studiekvalitet, Teknologi, Verktøy

Trenger du å lage enkle interaktive kart og grafer?

Enkle, interaktive kart og grafer kan være nyttig i mange sammenhenger. Google har også på dette området flere nyttige verktøy. I en artikkel i Teknisk ukeblad beskrives framgangsmåten for å lage slike presentasjoner. Synes du dette er spennende kan du lese mer her.

 

Share
Posted in Utvikling, Verktøy Tagged with:

Fint seminar om “klikkere” ved NT-fakultetet

Bruk av såkalte “klikkere” får stadig større oppmerksomhet. Mandag 19. mai arrangerte Fakultet for naturvitenskap og teknologi  et seminar om denne måten å engasjere studenter på. 

FutureLab blogg har laget et fin oppsummering av dagen. Her finner du både referat og lenker til de mest brukte programmene i dag. Oppslaget finner du her. Denne bloggen har forøvrig tidligere omtalt programmet Kahoot. Du finner dette oppslaget her.

Share
Posted in E-læring, Generelt, Teknologi, Utvikling, Verktøy

Digital sensur – fra teori til erfaring

Digital eksamen er et viktig og ikke minst aktuelt tema om dagen. Dett finnes mange innfallsvinkler til teamet. Under følger en personlig historie om digital sensur skrevet av førsteamanuensis Øystein Lund ved RESULT. Les og bli inspirert!

«The proof of the pudding is in the eating» sier engelskmennene. For min del kom sannhetens øyeblikk når jeg, etter å ha kurset vel 100 vitenskapelig ansatte i digital sensur sammen med Magnus Haug fra ITA, skulle ta fatt på min egen sensurjobb.

Share
Posted in Digital eksamen, E-læring, Verktøy Tagged with:

Fin omtale av WOLF hos eCampus

eCampus blogg har nå et informativt intervju med senioringeniør Stig Wennevold ved ITA om arbeidet med WOLF (Webdatabase for oppgaver- og løsningsforslag). Intervjuet gir et godt innblikk i hva WOLF er og hvilke muligheter en ser for seg framover. 

Interesserte kan lese hele intervjuet her

Share
Posted in Flexprosjekt, Utvikling, Verktøy Tagged with:

Bibsys lager MOOC portal og eCampus følger opp

Bibsys har nå laget en egen portal for MOOC. Tanken er å gi en oversikt over alle norske utdanningsinstitusjoner som tilbyr MOOCs.

Gjennom et samarbeid med de åpne programvaretilbyderne Canvas og edX,  tilbys også muligheten til å legge inn nye MOOC kurs i portalen om en ønsker det. Du kan lese mer om mulighetene hos Bibsys. 

Samtidig henvender eCampus seg nå til alle høyere utdanningsinstitusjoner med spørsmål om en samordning på programvaresida. Du kan lese mer om dette

Share
Posted in MOOC, Verktøy

Kahoot! Spillbasert læring.

Kahoot! markedsfører seg som spillbasert lærings- og responssystem (bedre kjent som klikkere). På enkel måte kan lærer lage spørsmål som studentene kan respondere på. Studentene kan bruke de fleste typer mobiltelefoner og nettbrett i arbeidet. Norges eneste professor i spillteknologi, Alf Inge Wang ved NTNU, har vært sentral i utviklingen av plattformen. 

Spennende? Les mer på nettet og skaff deg en gratis konto.

Share
Posted in E-læring, Verktøy