Category: Universitetspedagogikk

Poster om universitetspedagogikk

Spennede bok om danning i nettbasert høgre utdanning

Forskere ved Result har gjennom flere år inngått i et skandinaviske forskningsnettverk sammen med forskere fra Umeå, Århus og København universitet. Dette samarbeidet har blant annet resultert i konferansefremlegg og tverrfaglige møter mellom de respektive universitetene. Først og fremst har imidlertid nettverket jobbet med et bokprosjekt. Boka, som har fått tittelen «Academic Bildung in Net-based Higher Education: Moving beyond learning», ble antatt av Routleds skriftserie “Routledge Research in Higher Education» for vel et år siden. Boka er nå tilgjengelig

Share
Posted in E-læring, Forskning, Universitetspedagogikk

Nå kan du søke opptak til Program for pedagogisk basiskompetanse

Tilbudet i universitetspedagogikk har som hovedmålsetting å gi kvalifiserende tilbud for ansatte i undervisnings- og forskerstillinger som trenger pedagogisk basiskompetanse for høyere utdanning. Søknadsfristen for årets opptak er 1. juni. Programmet starter i begynnelsen av september og strekker seg over høst- og vårsemesteret.

De siste årene har det vært betydelige flere søkere enn programmet har plass til. RESULT er derfor nødt til å foreta en streng prioritering mellom søkerne. Det tas hvert år opp 25 deltakere etter følgende prioritering:

1. Professor, førsteamanuensis

Share
Posted in Universitetspedagogikk Tagged with:

Rapport fra HEA: Fleksibel pedagogikk og e-læring

Det britiske Higher Education Academy (HEA) publiserte for tre uker siden en rapport med fokus på pedagogikk i fleksibel læring (e-læring, Technology Enhanced Learning). Rapporten ser på mulige endringer i pedagogikken i lys av utviklingen av e-læring, enten det dreier seg om rene campus-kurs, blended learning, eller rene nettbaserte kurs. Rapporten omhandler i korte trekk hvordan e-læring kan brukes som støtte i fleksibel pedagogikk, og hvordan teknologien åpner opp for flere valgmuligheter for studenter med hensyn til

Share
Posted in E-læring, Forskning, MOOC, Universitetspedagogikk