Category: Studiekvalitet

To prosjekter fra UiT får støtte hos Norgesuniversitetet

Like før jul ble det kjent at to prosjekter fra UiT får støtte hos Norgesuniversitetet i 2016. De to prosjektene er “Strafferetten i ny drakt” og “SimFish – Innovative interdisciplinary learning in fisheries and acquaculture”. Det betyr at årets fyrtårnprojsekt – SimFish – også har motatt støtte eksternt, noe som skulle kunne gi prosjektet utvidete muligheter til å realisere prosjektmålene.

Result gratulerer begge prosjektene med støtte gjennom gode søknader. Interesserte kan se hvilke andre prosjketer som har fått støtte ved

Share
Posted in Flexprosjekt, Generelt, Studiekvalitet, Teknologi

“SimFish” får Fyrtårnprisen 2015

På rektors juleavslutning fikk Norges fiskerihøgskole (NFH) tildelt den prestisjetunge “Fyrtårnprisen”. Du kan lese mer om dette prisen og betingelsene for å få den på denne sida.

Det var instituttleder Kartrin Tveiterås som mottok prisen på vegne av det teamet som står bak søknaden. En mer omfattende beskrivelse av utdelingen og prisen finnes finnes på denne sida. På bildet over ser vi Tveiterås sammen med rektor Anne Husebekk og prorektor for utdanning Wenche Jakobsen. Det var prorektor som

Share
Posted in Generelt, Studiekvalitet

Ergoterapi fyller 25 år med bok og konferanse

 

Ergoterapi fyller i år 25 år. Dette feieres på storstilt måte med bok og egen konferanse. Boka lanseres 7. mai, mens konferansen holde 7.-8. mai.

Ergoterapi, sammen med fysioterapi, har ellers god grunn til å være stolt over de gode tilbakemeldingene studentene gir på studienestudentbarometeret. Her gis disse studiene landets beste karakter! Du kan lese mer om studiebarometeret her. 

Share
Posted in Konferanser, Studiekvalitet, Utvikling

Levende studie- og læringssentra?


Et mangeårig forskningssamarbeid mellom forskerne Ådne Danielsen og Gunnar Grepperud ved Result, og forsker Gunilla Roos ved Uppsala universitet, har resultert i 3 omfattende rapporter om vilkår og muligheter hos studie- og læringssentra i små kommuner i N0rge og Sverige. Rapportene belyser arbeidet med voksnes kvalifisering med et særlig fokus på forholdet mellom utdanning, kompetanse og samfunnsutvikling. I denne analysen står arbeidslivets behov sentralt.

Alle de tre rapportene foreligger nå, og kan leses på denne lenka.

 

Share
Posted in Forskning, Studiekvalitet, Utvikling

Digitale læringsformer i høyere utdanning


Førsteamanuensis Trine Fossland, forsker og underviser ved Result, presenterer i disse dager ei ny bok om digitale læringsformer i høgre utdanning. Datamateriale bygger på læreres erfaringer med bruk av digital teknologi i egen undervisning. Her er det ikke teknologien i seg selv som er det mest interessante – men hvordan den tas i bruk for å støtte den enkeltes læringsprosess. Boka kan gi ansatte god hjelp i å orientere seg i feltet og få innsikt i hvordan andre lærere

Share
Posted in E-læring, Studiekvalitet, Teknologi, Verktøy

Samarbeid gjør undervisning bedre


Denne bloggen viderebringer et interessant oppslag om de utfordringer som en bedere rekruttering til høgre utdanning fører med seg. Førsteamanuensis Ragnhild Sandvoll ved Result, som til daglig leder arbeidet med universitetspedagogisk kompetanse, peker på samarbeid og prakisfelleskap som nyttige verktøy for å hjelpe studenter med gjennomføring av studiet.

Du kan lese hele oppslaget på denne lenka.

Share
Posted in Forskning, Studiekvalitet, Universitetspedagogikk

UB lanserer MOOC kurs om informasjonskompetanse

Seks ansatte ved UB som står bak det nye kurset iKomp, som alle kan ta gratis på nettet. Kurset er bygget på MOOC-plattformen edX, et fleksibelt design som gjør at man fritt kan bevege seg mellom modulene.  Hovedmålgruppen er studenter ved universiteter og høyskoler, men kurset er åpent for alle som ønsker å heve sin kompetanse innen kildebruk.

Du kan lese mer og se videoer som utdyper formålet med kurset på denne lenka.

 

Share
Posted in E-læring, Opplæring, Studiekvalitet

IKT-suksess for sykepleierutdanninga


Den desentralisert sykepleierutdanningen var allerede for mange år siden en suksess. Utdanningen har nå de siste årene utviklet studiet ved å bevisst satse på bruk av IKT i utdanningen. Dette har gitt gode resultater.  I et spennende oppslag på UiT sin hjemmeside beskriver koordinator og underviser Catrine Norvik arbeidet. Suksessen kan dokumenteres på flere ulike måter, men et svært godt bevis er den store søkningen til studiet. 

Du kan lese hele oppslaget på denne lenka. 

Share
Posted in E-læring, Studiekvalitet, Teknologi Tagged with:

20 søknader får støtte fra programmet “Undervisningskvalitet”

Som tidligere annonsert på denne bloggen var det gledelig mange søknader om støtte til forbedring av undervisningskvalitet. Strategisk utdanningsutvalg har nå behandlet søknadene og tildelt 20 støtte for 2015. Dette gjelder kategoriene “såkornmidler” og “utviklingsmidler”. En oversikt over alle søknadene og hvilke som har fått støtte finnes både på Strategisk utdanningsutvalg sin hjemmeside, og på prosjektets hjemmeside. 

Utlysningen av den siste kategorien “Fyrtårnmidler” er som kjent satt til 15. januar 2015. Beskrivelse av kriterier og

Share
Posted in Flexprosjekt, Studiekvalitet, Utvikling

UiT utvider satsinga på fleksibel utdanning og studiekvalitet

Universitetsstyret vedtok i juli (sak 27/14) å videreføre prosjektet “Fleksibel utdanning” med nye 3 år. Det avsettes i alt 4,7 millioner årlig til prosjektet. Av dette beløpet øremerkes 1,7 til videreføring av arbeidet med digital eksamen. I samme sak opprettet også Universitetstyret et nytt prosjekt kalt “Fyrtårnsprosjektet”. Det nye prosjektet retter seg direkte mot bedret studiekvalitet. Det er avsatt 1,5 millioner til stimuleringsmidler for dette arbeidet årlig.

Samlet betyr det at UiT nå legger 5,2 millioner kroner i potten til

Share
Posted in E-læring, Flexprosjekt, Studiekvalitet Tagged with: ,