Category: Opplæring

Poster om opplæring (MOP’er etc.)

NT-fakultetet bidrar til bedre realfagskompetanse i videregående skole

Under årets Arctic Frontiers konferanse underskrev statsministeren og rektor ved UiT  en formell avtale om samarbeid med Alta videregående skole. Avtalen som NT-fakultetet er ansvarlig for, gir lærerne ved Alta videregående skole tilgang på digitale læremidler laget av lærerne ved NT-fakultetet. Det er skolelaboratoriet ved NT som står som ansvarlig for avtalen. Etterutdanningen gis som et fleksibelt studieopplegg.

På sikt vil alle videregående skoler kunne dra nytte av samarbeidet.

Share
Posted in Opplæring Tagged with:

Nettkurs om forebygging av plagiat

UB og RESULT har sammen laget nettkurs i forebygging av plagiat. Kurset er menst som en ressurs for undervisere ved Universitetet i Tromsø som ønsker å arbeide med forebygging av plagiat i studentarbeider. Målsettingen med kurset er å bidra til økt fokus på metoder som kan hindre at studenter tyr til plagiat eller ubevisst ender opp med å plagiere. Her kan nevnes god opplæring i akademisk skriving og referanseteknikker, økt fokus på læringsprosessene rundt det å skrive, utformingen av skriftlige eksamener

Share
Posted in Opplæring