Category: Opplæring

Poster om opplæring (MOP’er etc.)

Kull 2017/2018 er i gang med Program for pedagogisk basiskompetanse!

En flott gjeng er samlet på Linken til kurset «Å undervise i høyere utdanning»! Stemningen er god og undervisere fra mange fagfelt er samlet til dyst. 25 deltakere fra 16 institutt er tatt opp til årets Program. Prorektor for undervisning Wenche Jacobsen holdt et inspirerende innlegg om universitetsledelsens ambisjoner for å styrke undervisning og arbeidet som er gjort så langt –og hva man tenker seg fremover. Deretter kom et flott innlegg fra en deltaker fra sist år, Anne Dragøy

Share
Posted in Opplæring, Studiekvalitet, Universitetspedagogikk

Høstens kursprogram i universitetspedagogikk er klart

Pedagogisk mappe – seminarrekke for å dokumentere pedagogisk kompetanse er utlyst på Tavla, for informasjon og påmelding se her. Målgruppa er faglige ansatte som har minimum fem års undervisningserfaring fra høyere utdanning og som ønsker å dokumentere sin pedagogiske kompetanse. Søknadsfrist er 30. august med oppstart 19. september. Uniped-gruppa planlegger ytterligere to seminarrekker for studieåret 2017/2018.

Forskningsveiledning er nå utlyst på Tavla, for informasjon og påmelding se her. Målgruppa er faglige ansatte

Share
Posted in Opplæring, Result, Studiekvalitet, Universitetspedagogikk

Ny nettbasert læringsressurs for PP-tjenesten i Norge utviklet av Result

Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) er en kommunal og fylkeskommunal rådgivende og sakkyndig instans i spørsmål om utvikling, læring og trivsel for førskolebarn og elever i grunnskolen og videregående opplæring. PPT utreder enkeltbarns behov og gir råd og veiledning til foreldre, barnehage, skole og andre samarbeidspartnere. PPT bidrar med kompetanseheving i barnehage og skole gjennom kurs, nettverk og konsultasjoner til de ansatte. 

Utdanningsdirektoratet har siden 2013 hatt strategi for etter- og videreutdanning i PP-Tjenesten; SEVU-PPT. Som en viktig del av denne satsingen

Share
Posted in Opplæring, Result, Teknologi

UB lanserer MOOC kurs om informasjonskompetanse

Seks ansatte ved UB som står bak det nye kurset iKomp, som alle kan ta gratis på nettet. Kurset er bygget på MOOC-plattformen edX, et fleksibelt design som gjør at man fritt kan bevege seg mellom modulene.  Hovedmålgruppen er studenter ved universiteter og høyskoler, men kurset er åpent for alle som ønsker å heve sin kompetanse innen kildebruk.

Du kan lese mer og se videoer som utdyper formålet med kurset på denne lenka.

 

Share
Posted in E-læring, Opplæring, Studiekvalitet

Trenger du faglig påfyll? Hva med et seminar eller en konferanse?

 

I en ellers travel hverdag ser mange etter inspirasjon og påfyll av kunnskaper. Et kurs, et seminar eller en konferanse kan kanskje bøte på dette? På denne lenka har vi gjenbrukt Norgesuniversitetet sin kalender for spennende hendelser innen fleksibel utdanning i 2015. Kanskje finner du noe spennede her?

Share
Posted in Generelt, Konferanser, Norgesuniversitetet, Opplæring Tagged with:

Unikt e-læringskurs for praksisveiledere


Fra midten av september til midten av oktober gjennomførte 23 veiledere fra praksisfeltet i Nordland, Troms og Finnmark en pilotutprøving av helsefaglig praksisveilederopplæring på nett. Veilederne som deltok har ulik profesjonsbakgrunn, men har på tross av dette diskutert samme type problemstillinger med utgangpunkt i egne erfaringer.

Nettstøttet praksisveilederopplæring skal bli et permanent tilbud fra Enhet for helsefaglig pedagogisk utvikling (HelPed) og er et ledd i et flerårig arbeid med å systematisere og organisere praksisveilederopplæring for veiledere som tar imot studenter

Share
Posted in E-læring, Generelt, Opplæring, Veiledning Tagged with:

HelPed lager egne hjemmesider til hjelp for ansatte

Vi har tidligere skrevet om etableringen av HelPed som en enhet som jobber for profesjonalisering av lærerrollen og innovasjon ved Det helsevitenskapelige fakultet. Som et ledd i arbeidet startet HelPed har vi også skrevet om det innovative arbeidet med pedagogisk poliklinikk. HelPed etablerer nå egne hjemmesider for å samle all informasjon og alle tiltak på ett sted. Du finner de nye hjemmesidene her. 

 

Share
Posted in E-læring, Generelt, Opplæring, Veiledning

FutureLab blogg

Som mange teknologisk interesserte trolig allerede er kjent med, har også prosjektet FutureLab (Laboratorium for teknologibasert læring og samhandling) egen blogg. Denne “søsterbloggen” tematiserer i første rekke teknologiske nyheter og hendelser. Bloggen burde derfor være av interesse for alle teknologisk interesserte. 

Om du ikke har kjennskap til bloggen fra før, finner du den på denne lenka.

Share
Posted in E-læring, Opplæring, Studiekvalitet, Teknologi

Utlysning av entrepenørskapsmidler 2014

Norgesuniversitetet utlyser på vegne av Kunnskapsdepartementet midler til prosjekter som skal  fremme innovasjon og entreprenørskap i alle fag i høyere utdanning. Fagmiljøer som så langt ikke har kommet så langt på dette feltet prioriteres. Det samme gjør samarbeid med andre fagmiljøer. Søknadsfrist er 15. juni 2014. 

Mer informasjon med hele utlysningsteksten og søknadsprosedyrer finnes hos Norgesuniversitetet. 

Share
Posted in Generelt, Opplæring Tagged with: ,

NT-fakultetet bidrar til bedre realfagskompetanse i videregående skole

Under årets Arctic Frontiers konferanse underskrev statsministeren og rektor ved UiT  en formell avtale om samarbeid med Alta videregående skole. Avtalen som NT-fakultetet er ansvarlig for, gir lærerne ved Alta videregående skole tilgang på digitale læremidler laget av lærerne ved NT-fakultetet. Det er skolelaboratoriet ved NT som står som ansvarlig for avtalen. Etterutdanningen gis som et fleksibelt studieopplegg.

På sikt vil alle videregående skoler kunne dra nytte av samarbeidet.

Share
Posted in Opplæring Tagged with: