Category: Konferanser

Nordic-Baltic Network in Higher Education Development

21.–22. mars 2017 var Result vertskap for det nordisk baltiske nettverket i universitetspedagogikk. Deltakerne kom fra Island, Sverige, Danmark, Finland, Estland og Norge. Samarbeidet over landegrensene i Norden og Baltikum har vært formalisert de siste 7 årene. Vi møtes med om lag 1 ½ års mellomrom og skifter på å arrangere seminarene. Dette nettverket har stor betydning for utveksling av erfaring, utvikling av felles prosjekter og bedre kontakt mellom institusjoner i vårt område. Bildet er tatt i Árdna der vi

Share
Posted in Forskning, Konferanser, Result, Universitetspedagogikk

Undervisningskvalitet – webinarrekke for UH-sektoren 2017

ColourboxNorsk nettverk for universitets- og høgskolepedagogikk vil i kalenderåret 2017 tilby tilsammen 6 webinarer fordelt på tre dager. Webinarene er ment som et bidrag til at vi kan utnytte og bli kjent med spisskompetansen som finnes innen universitets- og høgskolepedagogikk ved de ulike institusjonene. Det vil bli gjort opptak av presentasjonene som holdes på webinarene. Opptakene vil gjøres tilgjengelig og kan være en ressurs for alle som arbeider med UH-pedagogiske kurs. Webinarene

Share
Posted in Forskning, Konferanser, Studiekvalitet, Universitetspedagogikk

Ergoterapi fyller 25 år med bok og konferanse

 

Ergoterapi fyller i år 25 år. Dette feieres på storstilt måte med bok og egen konferanse. Boka lanseres 7. mai, mens konferansen holde 7.-8. mai.

Ergoterapi, sammen med fysioterapi, har ellers god grunn til å være stolt over de gode tilbakemeldingene studentene gir på studienestudentbarometeret. Her gis disse studiene landets beste karakter! Du kan lese mer om studiebarometeret her. 

Share
Posted in Konferanser, Studiekvalitet, Utvikling

Trenger du faglig påfyll? Hva med et seminar eller en konferanse?

 

I en ellers travel hverdag ser mange etter inspirasjon og påfyll av kunnskaper. Et kurs, et seminar eller en konferanse kan kanskje bøte på dette? På denne lenka har vi gjenbrukt Norgesuniversitetet sin kalender for spennende hendelser innen fleksibel utdanning i 2015. Kanskje finner du noe spennede her?

Share
Posted in Generelt, Konferanser, Norgesuniversitetet, Opplæring Tagged with:

Utfordrende oppsummering av Norgesuniversitets 10-årige liv



Norgesuniversitetet arrangerte 3. og 4. november sin store jubileumskonferanse i Oslo. NUV har nå jubileum – 10 år. Trolig er det like rett å snakke om et 25-årsjubileum. Forløperen til NUV, SOFF (Sentralorganet for fjernundervisning på universitets- og høgskolenivå), ble som kjent etablert allerede i 1989.

Result har på oppdrag fra Norgesuniversitetet forsket på den rollen og virksomheten NUV har hatt de siste 10 årene. Samtidig har en prøvd å se  hvilke utfordringer NUV står ovenfor i dag

Share
Posted in Forskning, Generelt, Konferanser, Norgesuniversitetet Tagged with:

UiT Norges arktiske universitet arrangerer konferanse om kvalitet i utdanningene

UiT arrangerer 29. mai en åpen konferanse med tittelen “Kvalitet i utdanningene – er større bedre?”. Konferansen er et samarbeid med NOKUT. Konferansen fokuserer på  fusjoner, faglig konsentrasjon og samarbeidets betydning for kvalitet i utdanningene.

Konferansen holdes ved Campus Breivika – UiT, Auditorium 1 – Teorifagsbygget. En nærmere beskrivelse av konferansen med program finnes på denne lenka.

Share
Posted in Konferanser, Studiekvalitet Tagged with:

HELSEFAK lager konferanse om studentaktiv læring

HELSEFAK lager torsdag 3. april intern utdanningskonferanse med temaet “Studentaktiv læring”. Dagen inneholder både forelesninger og workshop om så spennende temaer som casebasert læring, profesjonell kompetanseutvikling (PROFKOM), forelesning som gir studentaktiv læring, Fronter og andre digitale verktøy til bruk i undervisningen og simulering (FOSS).

Konferansen retter seg primært til ansatte og studenter ved Helsefak, Interesserte kan lese om konferansen og se programmet på denne lenka.

 

Share
Posted in Konferanser Tagged with: