Category: Generelt

Nye frister for prosjektstøtte 2016/2017 – “Program for undervisningskvalitet”

Strategisk utdanningsutvalg har vedtatt at utlysningen av prosjektstøtte fra «Program for undervisningskvalitet» 2017 skal skje etter følgende tidsskjema:

  • Utlysning vil bli gjort medium februar 2016
  • Søknadsfrist vil bli satt til 29. april 2016
  • Søknadsbehandling og tildeling er planlagt på møte 31. mai 2016

Utlysningen over bryter med tidligere utlysninger og tildelinger som til nå har vært gjort om høsten. Vi ber alle interesserte søkere merke seg denne omleggingen. Nærmere informasjon og utlysning vil komme medium februar.

Share
Posted in Generelt

To prosjekter fra UiT får støtte hos Norgesuniversitetet

Like før jul ble det kjent at to prosjekter fra UiT får støtte hos Norgesuniversitetet i 2016. De to prosjektene er “Strafferetten i ny drakt” og “SimFish – Innovative interdisciplinary learning in fisheries and acquaculture”. Det betyr at årets fyrtårnprojsekt – SimFish – også har motatt støtte eksternt, noe som skulle kunne gi prosjektet utvidete muligheter til å realisere prosjektmålene.

Result gratulerer begge prosjektene med støtte gjennom gode søknader. Interesserte kan se hvilke andre prosjketer som har fått støtte ved

Share
Posted in Flexprosjekt, Generelt, Studiekvalitet, Teknologi

God Jul og Godt Nyttår!

Result ønsker alle en riktig God Jul og et Godt Nyttår!

Share
Posted in Generelt

“SimFish” får Fyrtårnprisen 2015

På rektors juleavslutning fikk Norges fiskerihøgskole (NFH) tildelt den prestisjetunge “Fyrtårnprisen”. Du kan lese mer om dette prisen og betingelsene for å få den på denne sida.

Det var instituttleder Kartrin Tveiterås som mottok prisen på vegne av det teamet som står bak søknaden. En mer omfattende beskrivelse av utdelingen og prisen finnes finnes på denne sida. På bildet over ser vi Tveiterås sammen med rektor Anne Husebekk og prorektor for utdanning Wenche Jakobsen. Det var prorektor som

Share
Posted in Generelt, Studiekvalitet

Desentralisert sykepleieutdanning får nasjonal pris.For ikke lenge siden kunne denne bloggen fortelle om den desentraliserte sykepleieutdanninga sitt 25-års jubileum, og de gode resultater utdanningen kan vise til ved å utdanne et stort antall svært fornøyde sykepleiere i distriktet.

Denne uka ble det kjent at det samme fagmiljøet har fått Forbundet for ledelse og teknikk (FTL ) sin prestisjetunge pris. Du kan lese mer om tildelingen hos TFL og på UiT sine egne informasjonssider.

Vi benytter anledningen til å gratulere hjerteligst med prisen!

Share
Posted in E-læring, Generelt

Mange søknader til “Program for undervisningskvalitet”

Også i år har mange søkt støtte fra “Program for undervisningskvalitet”. I alt 29 søknader er levert innen søknadsfristen. Søknadene for 2016 fordeler seg på følgende måte: “Såkornmidler” 8, “Utviklingsmidler” 18 og “Fyrtårn 3.

Strategisk utdanningsutvalg legger opp til behandling av søknadene 24. november. Da er det bare å vente i spenning for de som har søkt! Tildelingene vil bli annonsert på Result sin hjemmeside.

Share
Posted in Generelt

Samarbeid mellom SELL og Result

Høgskolen i Lillehammer ved Senter for livslang læring (SELL) og UiT  ved Ressurssenter for undervisning, læring og teknologi (Result), skrev i forrige uke under en intensjonsavtale om samarbeid. Lederne ved de to enhetene Mette Villand Reichelt og Ådne Danielsen, signerte på avtalen. SELL og Result er begge blant de største enhetene innen studiekvalitet og fleksibel utdanning i norsk høgre utdanning. Sammen vil disse to enhetene ugjøre et betydelig kompetansemiljø.

Intensjonsavtalen har som mål å samarbeide om utvikling av fleksibel læring

Share
Posted in Generelt

Regionalt samarbeid om IKT i RLE utdanningen


“Fleksibel grunnskolelærerutdanning i RLE (Religion, livssyn og etikk)  er et samarbeidsprosjekt mellom de som underviser i RLE-faget på lærerutdanningene i Nord-Norge , det vil si Universitetet i Nordland, UiT Norges arktiske universitet og Høgskolen i Nesna.

Målet er å studere ikke bare hvordan man kan bruke nettbrett i et fag som RLE, men også hvordan man generelt kan bruke IKT i undervisning som er “kategorialt dannende”.  Les mer om denne tinærmingen hos NUV.

Også dette prosjektet har blitt valgt til månedens

Share
Posted in E-læring, Generelt, Veiledning

Digital fysikkeksamen hjemme

Digital eksamen erobrer stadig nye fagområder. Selv om mange av realfagene har spesielle utfordringer knyttet til produksjon av digitale læremidler på grunn av spesialtegn og formler, viser universitetslektor Kjell Øystein Netland at det med hjelp av enkle hjelpemidler og kreativitet kan lages spennende nettkurs som også benytter digital eksamen.

Les mer om dette spennede prosjektet på denne lenka.

 

 

Share
Posted in Digital eksamen, E-læring, Generelt, Teknologi

Norgesuniversitetet lyser ut midler for 2016


Norgesuniversitetet (NUV) lyser nå ut midler for 2016. Mens NUV nå i noen år har hatt en todelt en hatt en totrinns søknadsprosess med prekvalifisering om våren og endelige søknader hver høst, legger en i år  om disse rutinene og går over til én søknadsfrist.  Søknadsfristen i år er satt til 15. oktober 2015.

NUV har i år 12,5 millioner i prosjektmidler for prosjekter med oppstart i 2016 og en varighet på inntil to år. Innsatsområdene er snevret inn og beskrives nå

Share
Posted in E-læring, Generelt, Norgesuniversitetet, Teknologi