Category: Fronter

Fronter MOPer – små men mange :-)

Gratis workshop: Forbedre Canvas på egen hånd?

UiT og IKT-senteret har samarbeidet om en workshop den 5. og 6. desember 2017 som skal gi deltakerne en introduksjon til hvordan de kan forbedre elementer og muligheter i Canvas.  Mange har nå begynt å ta i bruk det nye LMS’et, allerede til sommeren skal alle bort fra Fronter. De fleste skal over til Canvas, og Canvas har mye bra, men det vil medføre enkelte kompromisser. Enten ift. det man er vant til eller ift. det man ønsker. I denne

Share
Posted in Canvas, E-læring, Fronter, Generelt, Opplæring, Teknologi, Utvikling, Verktøy Tagged with:

Fronter fases ut og Canvas fases inn!

UiT er i gang med innføring av ny læringsplattform (LMS) Canvas. UH-sektoren har gjennomført en felles anskaffelsesprosess i regi av UNINETT. Som et resultat, kan mer enn 20 aktuelle institusjoner velge mellom Canvas, Brightspace og Neo, men det er Canvas som er det prefererte LMSet. UiTs sin rolle i anskaffelsesprosjektet har vært deltakelse i styrings- og arbeidsgruppe. I tillegg ble det etablert lokal referansegruppe som bestod av faglige og studieadministrative ansatte, studenter, ansatte fra Avdeling for IT og Result.

Den

Share
Posted in Canvas, E-læring, Fronter, Generelt, Studiekvalitet, Teknologi

Barnerett som nettkurs har suksess


Det Juridisk fakultet har et sterkt barnerettslig miljø, som stadig har opplevd henvendelser fra praksisfeltet med ønske om økt barnerettslig kompetanse. Som det eneste juridiske fakultet i landet har vi i Tromsø barnerett inne på den obligatoriske studieplanen for våre masterstudenter. I tillegg tilbys studentene et valgfritt spesialemne i barnerett. De som går ut fra UiT med master i rettsvitenskap skal dermed ha nokså omfattende kunnskaper og ferdigheter innen det barnerettslige. Det er imidlertid mange som jobber

Share
Posted in E-læring, Fronter, Teknologi Tagged with: