Category: E-læring

Fronter fases ut og Canvas fases inn!

UiT er i gang med innføring av ny læringsplattform (LMS) Canvas. UH-sektoren har gjennomført en felles anskaffelsesprosess i regi av UNINETT. Som et resultat, kan mer enn 20 aktuelle institusjoner velge mellom Canvas, Brightspace og Neo, men det er Canvas som er det prefererte LMSet. UiTs sin rolle i anskaffelsesprosjektet har vært deltakelse i styrings- og arbeidsgruppe. I tillegg ble det etablert lokal referansegruppe som bestod av faglige og studieadministrative ansatte, studenter, ansatte fra Avdeling for IT og Result.

Den

Share
Posted in Canvas, E-læring, Fronter, Generelt, Studiekvalitet, Teknologi

Utlysning av prosjektmidler for 2017 «Program for undervisningskvalitet»

UiT Norges arktiske universitet v/Strategisk utdanningsutvalg lyser nå ut prosjektmidler for 2017 til styrking av undervisningskvaliteten ved UiT Norges arktiske universitet. Søknadsfristen er fredag 7. april 2017.

I år lyses midlene ut i følgende fire kategorier:

  1.   Fyrtårnmidler
  2.   Utviklingsmidler
  3.   Såkornmidler
  4.   Organisering og ledelse av studieprogrammer (ny av året)

Alle kategoriene rettes inn mot prosjekter som skal bidra til å styrke undervisnings- og læringskvaliteten på emne- og studieprogramnivåer.

De tre første kategoriene skal ta utgangspunkt i faglige og

Share
Posted in E-læring, Flexprosjekt, Generelt, Prosjektmidler, Studiekvalitet

Tar Google og Microsoft over også i høgre utdanning?


I en tankevekkende artikkel viser Utdanningnytt hvordan både Google og Microsoft i økende grad gjør sitt inntog i skolen. Vil det samme skje i høgre utdanning? Gode programmer, fullverdig støtte og gratis tilbud låter jo forlokkende? Les mer om dette og noen av betenkelighetene med innføringen her. 

Share
Posted in E-læring, Studiekvalitet, Teknologi

Desentralisert sykepleieutdanning får nasjonal pris.For ikke lenge siden kunne denne bloggen fortelle om den desentraliserte sykepleieutdanninga sitt 25-års jubileum, og de gode resultater utdanningen kan vise til ved å utdanne et stort antall svært fornøyde sykepleiere i distriktet.

Denne uka ble det kjent at det samme fagmiljøet har fått Forbundet for ledelse og teknikk (FTL ) sin prestisjetunge pris. Du kan lese mer om tildelingen hos TFL og på UiT sine egne informasjonssider.

Vi benytter anledningen til å gratulere hjerteligst med prisen!

Share
Posted in E-læring, Generelt

Desentralisert sykepleieutdanning en suksess

Desentralisert sykepleieutdanning feirer i disse dager 25-årsjubileum med en imponerende merittliste. I alt 30 kull med sykepleiestudenter er uteksaminert siden 1990. Utdanningen har også vist at de faglige resultatene er minst like gode som ved den ordinære sykepleieutdanningen.

Kanskje mest interessant for denne bloggen er den viljen og evnen utdanningen har hatt til å tenke nytt og kreativt om sin egen undervsning. IKT har siden oppstarten  vært et sentralt element i undervisningen. Utdanningen var en av de første som brukte Fronter

Share
Posted in E-læring, Teknologi, Veiledning

MatteMOOC har suksess

Denne bloggen har tidligere skrevet om samarbeidet UiT inngår i for å lage en matteMOOC for lærere. Hele 275 lærere, fra Finnmark i nord til Vest-Agder i sør, er nå påmeldt kurset. Trolig er dette det største antall lærere som får etterutdanning på samme tid i mattematikk. Kurset bygger på den nye MOOC plattformen Canvas. Ut fra tidlige erfaringer synes dette å være et godt valg til denne type kurs.

Du kan lese mer om MOOCen på denne lenka og hos IKT-senteret

Share
Posted in E-læring, Teknologi

Regionalt samarbeid om IKT i RLE utdanningen


“Fleksibel grunnskolelærerutdanning i RLE (Religion, livssyn og etikk)  er et samarbeidsprosjekt mellom de som underviser i RLE-faget på lærerutdanningene i Nord-Norge , det vil si Universitetet i Nordland, UiT Norges arktiske universitet og Høgskolen i Nesna.

Målet er å studere ikke bare hvordan man kan bruke nettbrett i et fag som RLE, men også hvordan man generelt kan bruke IKT i undervisning som er “kategorialt dannende”.  Les mer om denne tinærmingen hos NUV.

Også dette prosjektet har blitt valgt til månedens

Share
Posted in E-læring, Generelt, Veiledning

Nettbrett i praksisveiledning


Ved lærerutdanningen (ILP) har en gjennomført et svært spennende prosjekt med bruk av nettbrett i praksisperiodene. Nettbrettene har vært brukt til å skape sammenheng mellom undervisning, observasjon og rettleiing. Resultatene har vært positive og interessen stor, også utenlands. Prosjektlederne ønsker derfor å gå videre med prosjektet.

Prosjektet ble i juli valgt til månedens prosjekt hos Norgesuniversitetet (NUV). Du kan lese mer om prosjektet hos NUV.

Share
Posted in E-læring, Teknologi, Veiledning

Ny utlysning av stimuleringsmidler 2016


UiT, Norges arktiske universitet, lyser nå ut stimuleringsmidler for bedret undervisningskvalitet. Det er Strategisk utdanningsutvalg som gjennom “Program for undervisningskvalitet” står for utlysning og behandling av søknadene. Det kan, som ved utlysningen i 2015, søkes innen for tre kategorier: “Stimuleringsmidler”, “Utviklingsmidler” og “Fyrtårn”. Søknadsfrist for 2016 er satt til 15. oktober 2015.

Informasjon om utlysning finnes i sin helhet på prosjektets hjemmeside.

Share
Posted in E-læring, Flexprosjekt, Veiledning

Utdeling av priser ved Det helsevitenskapelige fakultet


Det helsevitenskapelige fakultet har nå tildelt årets priser for undervisning, formidling og forskning. Prisene ble gitt til svært spennende prosjekter. For denne bloggen er utdanningsprisen av spesiell interesse. Årets vinner ”Legevaktprosjektet”, et pilotprosjekt for medisinstudentene på 3. og 4. studieår, har vakt spesiell interesse både hos studenter og ansatte. Prosjektet, med leder Catrine Wennevold, har også mottatt støtte fra “Program for undervisningskvalitet”. Oppfølging av dette prosjektet sees på med stor interesse.

Du kan lese mer om alle prisene på

Share
Posted in E-læring, Utvikling