Author: Kine Dørum

Undervisningskvalitet – webinarrekke for UH-sektoren 2017

ColourboxNorsk nettverk for universitets- og høgskolepedagogikk vil i kalenderåret 2017 tilby tilsammen 6 webinarer fordelt på tre dager. Webinarene er ment som et bidrag til at vi kan utnytte og bli kjent med spisskompetansen som finnes innen universitets- og høgskolepedagogikk ved de ulike institusjonene. Det vil bli gjort opptak av presentasjonene som holdes på webinarene. Opptakene vil gjøres tilgjengelig og kan være en ressurs for alle som arbeider med UH-pedagogiske kurs. Webinarene

Share
Posted in Forskning, Konferanser, Studiekvalitet, Universitetspedagogikk

Are you for real? Tilhørighetsfølelse og tilstedeværelse i nettbasert undervisning og læring

Frafall av studenter fra høyere utdanning, og kanskje spesielt fra nettbaserte kurs, er et tema som har blitt viet mye oppmerksomhet de senere årene. Forskning på faktorer som ligger bak at enkelte studenter velger å hoppe av et studie eller kurs vitner om et sammensatt og til dels uoversiktlig bilde som spenner fra sosial bakgrunn og økonomiske forhold til fysiske og sosiale omgivelser ved studiestedet. Ett av tema som har blitt trukket fram i denne sammenhengen er tilhørighetsfølelse –

Share
Posted in E-læring, Generelt

Rapport fra HEA: Fleksibel pedagogikk og e-læring

Det britiske Higher Education Academy (HEA) publiserte for tre uker siden en rapport med fokus på pedagogikk i fleksibel læring (e-læring, Technology Enhanced Learning). Rapporten ser på mulige endringer i pedagogikken i lys av utviklingen av e-læring, enten det dreier seg om rene campus-kurs, blended learning, eller rene nettbaserte kurs. Rapporten omhandler i korte trekk hvordan e-læring kan brukes som støtte i fleksibel pedagogikk, og hvordan teknologien åpner opp for flere valgmuligheter for studenter med hensyn til

Share
Posted in E-læring, Forskning, MOOC, Universitetspedagogikk

EMOOCs2014: MOOC, makt og størrelse

Forum Rolex, EPFL

MOOC (Massive Open Online Courses) er i vinden. EMOOCs 2014, den andre europeiske MOOC-konferansen gikk av stabelen 10-12 februar i Lausanne i Sveits. Av de nærmere 500 deltakerne var hele 30 fra Norge, deriblant to av oss fra RESULT. Det er med andre ord tydelig at interessen for massive, åpne, nettbaserte kurs er stor her til lands. Foreløpig har norske universiteter og høyskoler kun produsert en håndfull MOOCer, så det

Share
Posted in MOOC