Author: Jan Alexandersen

Tar Google og Microsoft over også i høgre utdanning?


I en tankevekkende artikkel viser Utdanningnytt hvordan både Google og Microsoft i økende grad gjør sitt inntog i skolen. Vil det samme skje i høgre utdanning? Gode programmer, fullverdig støtte og gratis tilbud låter jo forlokkende? Les mer om dette og noen av betenkelighetene med innføringen her. 

Share
Posted in E-læring, Studiekvalitet, Teknologi

Strafferett oppdaterer sin undervisning

Fra v. Jussi Pedersen, Annett B. O. Fause og Irene Dahl. 

Det juridiske fakultet jobber aktivt med å kvalitetssikre sine utdanninger. Denne bloggen har tidligere skrevet om den suksess fakultet har hatt med “Barnerett” gitt som fleksibel utdanning. Neste store prosjekt fra fakultet er strafferett. Her legges store deler av utdanningen om. Prosjektet har fått støtte både hos Norgesuniversitet og internt gjennom “Program for undervisningskvalitet”. UiT nyheter har et fint oppslag om arbeidet. Du kan lese mer om prosjektet 

Share
Posted in Generelt

Forskerforum med to interessante artikler


Forskerforum har i det siste publisert to innlegg om høgre utdanning av interesse for denne bloggen. Den ene kalt “Digital bakevje” og tar utgangspunkt i Norgesuniversitetets “Digital tilstand 2014”, og fremhever den tilsynelatende mangel på helhetlig innføring og bruk av digitale verktøy i undervisningen. Hele artikkelen kan leses her. 

Den andre artikkelen er kalt “På nett med studentene” og tematiserer hvordan lærere på ulikt vis kan oppleve undervisningedelen av jobben i lys av ønsker

Share
Posted in Generelt

NTNU og UiT utreder sammen nytt meritteringsystem

NTNU og UiT har sammen nedsatt en arbeidsgruppe for å se på nytt meritteringssystem for undervisning. Gruppen har nå levert sitt arbeid. Rapporten inneholder både en grundig gjennomgang av nåværende system, og en rekke nye, spennende forslag til nytt meritteringssystem for de to utdanningsinstitusjonene.

Rapporten vil nå bli sendt på høring. Interesserte kan imidlertid allerede nå lese rapporten ved å gå til denne lenka.

Share
Posted in Studiekvalitet, Universitetspedagogikk

Rektor om desentraliserte universitetsstudier

 
Rektor Anne Husebekk skriver i et innleg i Nordlys 19. februar 2016 om de utfordringer vi står ovenfor når det gjelder forholdet mellom kvalitet i utdanningene og de muligheter vi i dag har til å lage god utdannning for hele landsdelen ved hjelp av ny teknologi. Les innlegget her. 

Share
Posted in Generelt

NTNU studenter studerer spansk ved UiT


UiT har utviklet et nettabasert, tilpasset variant av sitt emnetilbud i spansk som også studenter fra NTNU vil delta på. Samarbeidet mellom NTNU og UiT blir løftet fram som et eksempel på godt og framtidsrettet utdanningssamarbeid mellom de to institusjonene. På bildet ser vi Carlos Cabanillas Cárdenas (t.v), Antonio Fábregas og Kristian Osnes Aambø som alle er med på å tilrettelegge det nye kurset ved NTNU. Adminstrasjonen ved HSL og Result får skryt for god tilrettelegging.

Share
Posted in Generelt

Nye frister for prosjektstøtte 2016/2017 – “Program for undervisningskvalitet”

Strategisk utdanningsutvalg har vedtatt at utlysningen av prosjektstøtte fra «Program for undervisningskvalitet» 2017 skal skje etter følgende tidsskjema:

  • Utlysning vil bli gjort medium februar 2016
  • Søknadsfrist vil bli satt til 29. april 2016
  • Søknadsbehandling og tildeling er planlagt på møte 31. mai 2016

Utlysningen over bryter med tidligere utlysninger og tildelinger som til nå har vært gjort om høsten. Vi ber alle interesserte søkere merke seg denne omleggingen. Nærmere informasjon og utlysning vil komme medium februar.

Share
Posted in Generelt

To prosjekter fra UiT får støtte hos Norgesuniversitetet

Like før jul ble det kjent at to prosjekter fra UiT får støtte hos Norgesuniversitetet i 2016. De to prosjektene er “Strafferetten i ny drakt” og “SimFish – Innovative interdisciplinary learning in fisheries and acquaculture”. Det betyr at årets fyrtårnprojsekt – SimFish – også har motatt støtte eksternt, noe som skulle kunne gi prosjektet utvidete muligheter til å realisere prosjektmålene.

Result gratulerer begge prosjektene med støtte gjennom gode søknader. Interesserte kan se hvilke andre prosjketer som har fått støtte ved

Share
Posted in Flexprosjekt, Generelt, Studiekvalitet, Teknologi

God Jul og Godt Nyttår!

Result ønsker alle en riktig God Jul og et Godt Nyttår!

Share
Posted in Generelt

“SimFish” får Fyrtårnprisen 2015

På rektors juleavslutning fikk Norges fiskerihøgskole (NFH) tildelt den prestisjetunge “Fyrtårnprisen”. Du kan lese mer om dette prisen og betingelsene for å få den på denne sida.

Det var instituttleder Kartrin Tveiterås som mottok prisen på vegne av det teamet som står bak søknaden. En mer omfattende beskrivelse av utdelingen og prisen finnes finnes på denne sida. På bildet over ser vi Tveiterås sammen med rektor Anne Husebekk og prorektor for utdanning Wenche Jakobsen. Det var prorektor som

Share
Posted in Generelt, Studiekvalitet