Month: June 2017

Fordeling av prosjektmidler 2017 «Program for undervisningskvalitet»

Strategisk utdanningsutvalg (SUV) tildelte på møte 30. mai prosjektstøtte for 2017/2018.Utlysningen var innen fire kategorier:

  • Fyrtårnmidler
  • Utviklingsmidler
  • Såkornmidler
  • Organisering og ledelse av studieprogrammer

Til årets utlysning kom det i alt 50 søknader hvorav 25 har fått tildelt støtte. En oversikt over søknader og tildelinger er vist i tabellen nedenfor. En fullstendig oversikt over alle søknadene og tildelinger finner du her:

Utlysningen av «såkorn» og «utviklingsmidler» resulterte i år i 39 søknader fra 7 av fakultetene. Fra forrige utlysning er dette en liten nedgang

Share
Posted in Flexprosjekt, Prosjektmidler, Studiekvalitet Tagged with:

Norgesuniversitetet har utlyst prosjektmidler for 2018

Midlene skal gå til prosjekter innenfor følgende områder:

  • Aktiv læring
  • Digitale læringsformer for arbeidslivet
  • Digital vurdering

Norgesuniversitetet arrangerer sin høstkonferanse 27. og 28. september 2017 i Tromsø hvor det vil bli satt av god tid til søknadsveiledning til potensielle søkere. Konferansen vil også inneholde presentasjoner fra prosjekter som Norgesuniversitetet finansierer, med vekt på å vise eksempler som kan være veiledende for søkerne.

Norgesuniversitetet har 12,5 mill. kroner til fordeling til prosjekter hvert år. Midlene fordeles imidlertid på prosjektene over to år. NUV ønsker søknader

Share
Posted in Norgesuniversitetet, Prosjektmidler