Nordic-Baltic Network in Higher Education Development

21.–22. mars 2017 var Result vertskap for det nordisk baltiske nettverket i universitetspedagogikk. Deltakerne kom fra Island, Sverige, Danmark, Finland, Estland og Norge. Samarbeidet over landegrensene i Norden og Baltikum har vært formalisert de siste 7 årene. Vi møtes med om lag 1 ½ års mellomrom og skifter på å arrangere seminarene. Dette nettverket har stor betydning for utveksling av erfaring, utvikling av felles prosjekter og bedre kontakt mellom institusjoner i vårt område. Bildet er tatt i Árdna der vi før lunsj fikk en introduksjon om UiT og det samiske av Torjer A. Olsen fra Samisk senter etterfulgt av joik ved Berit Alette Mienna.

Share
Posted in Forskning, Konferanser, Result, Universitetspedagogikk