Month: December 2016

Utlysning av prosjektmidler for 2017 «Program for undervisningskvalitet»

UiT Norges arktiske universitet v/Strategisk utdanningsutvalg lyser nå ut prosjektmidler for 2017 til styrking av undervisningskvaliteten ved UiT Norges arktiske universitet. Søknadsfristen er fredag 7. april 2017.

I år lyses midlene ut i følgende fire kategorier:

  1.   Fyrtårnmidler
  2.   Utviklingsmidler
  3.   Såkornmidler
  4.   Organisering og ledelse av studieprogrammer (ny av året)

Alle kategoriene rettes inn mot prosjekter som skal bidra til å styrke undervisnings- og læringskvaliteten på emne- og studieprogramnivåer.

De tre første kategoriene skal ta utgangspunkt i faglige og

Share
Posted in E-læring, Flexprosjekt, Generelt, Prosjektmidler, Studiekvalitet

Pedagogisk merittering ved UiT Norges arktiske universitet

Prosjektet Pedagogisk merittering ved UiT Norges arktiske universitet bygger på rapporten fra februar 2016 “Innsats for kvalitet” (innsats-for-kvalitet). Oppstart av prosjektet som ble vedtatt av universitetsstyret i juni har en varighet på fem år. Prosjektet som er et pilotprosjekt har en total budsjettramme på 20 MNOK. Prosjektet er forankret i og underlagt universitetsstyret og rektoratet. Kunnskapsdepartementet er orientert og vil omtale pedagogisk merittering i den kommende stortingsmeldinga om kvalitet i høyere utdanning. Universitetsdirektøren har oppnevnt prosjektgruppe, prosjektleder og mandat

Share
Posted in Merittering