Month: March 2016

Strafferett oppdaterer sin undervisning

Fra v. Jussi Pedersen, Annett B. O. Fause og Irene Dahl. 

Det juridiske fakultet jobber aktivt med å kvalitetssikre sine utdanninger. Denne bloggen har tidligere skrevet om den suksess fakultet har hatt med “Barnerett” gitt som fleksibel utdanning. Neste store prosjekt fra fakultet er strafferett. Her legges store deler av utdanningen om. Prosjektet har fått støtte både hos Norgesuniversitet og internt gjennom “Program for undervisningskvalitet”. UiT nyheter har et fint oppslag om arbeidet. Du kan lese mer om prosjektet 

Share
Posted in Generelt

Forskerforum med to interessante artikler


Forskerforum har i det siste publisert to innlegg om høgre utdanning av interesse for denne bloggen. Den ene kalt “Digital bakevje” og tar utgangspunkt i Norgesuniversitetets “Digital tilstand 2014”, og fremhever den tilsynelatende mangel på helhetlig innføring og bruk av digitale verktøy i undervisningen. Hele artikkelen kan leses her. 

Den andre artikkelen er kalt “På nett med studentene” og tematiserer hvordan lærere på ulikt vis kan oppleve undervisningedelen av jobben i lys av ønsker

Share
Posted in Generelt