Month: February 2016

NTNU og UiT utreder sammen nytt meritteringsystem

NTNU og UiT har sammen nedsatt en arbeidsgruppe for å se på nytt meritteringssystem for undervisning. Gruppen har nå levert sitt arbeid. Rapporten inneholder både en grundig gjennomgang av nåværende system, og en rekke nye, spennende forslag til nytt meritteringssystem for de to utdanningsinstitusjonene.

Rapporten vil nå bli sendt på høring. Interesserte kan imidlertid allerede nå lese rapporten ved å gå til denne lenka.

Share
Posted in Studiekvalitet, Universitetspedagogikk

Rektor om desentraliserte universitetsstudier

 
Rektor Anne Husebekk skriver i et innleg i Nordlys 19. februar 2016 om de utfordringer vi står ovenfor når det gjelder forholdet mellom kvalitet i utdanningene og de muligheter vi i dag har til å lage god utdannning for hele landsdelen ved hjelp av ny teknologi. Les innlegget her. 

Share
Posted in Generelt

NTNU studenter studerer spansk ved UiT


UiT har utviklet et nettabasert, tilpasset variant av sitt emnetilbud i spansk som også studenter fra NTNU vil delta på. Samarbeidet mellom NTNU og UiT blir løftet fram som et eksempel på godt og framtidsrettet utdanningssamarbeid mellom de to institusjonene. På bildet ser vi Carlos Cabanillas Cárdenas (t.v), Antonio Fábregas og Kristian Osnes Aambø som alle er med på å tilrettelegge det nye kurset ved NTNU. Adminstrasjonen ved HSL og Result får skryt for god tilrettelegging.

Share
Posted in Generelt

Nye frister for prosjektstøtte 2016/2017 – “Program for undervisningskvalitet”

Strategisk utdanningsutvalg har vedtatt at utlysningen av prosjektstøtte fra «Program for undervisningskvalitet» 2017 skal skje etter følgende tidsskjema:

  • Utlysning vil bli gjort medium februar 2016
  • Søknadsfrist vil bli satt til 29. april 2016
  • Søknadsbehandling og tildeling er planlagt på møte 31. mai 2016

Utlysningen over bryter med tidligere utlysninger og tildelinger som til nå har vært gjort om høsten. Vi ber alle interesserte søkere merke seg denne omleggingen. Nærmere informasjon og utlysning vil komme medium februar.

Share
Posted in Generelt