Month: November 2015

Årets tildeling av stimuleringsmidler er klar.

Strategisk utdanningsutvalg (SUV) tildelte på møte 24. november prosjektstøtte for 2016. Tildelingen ble som i fjor gjort i tre kategorier: «Såkornmidler», «Utviklingsmidler» og «Fyrtårnmidler». Til årets utlsyning kom det i alt 27 søknader innen de to første kategoriene. 16 av disse er tildelt støtte. En oversikt over søknader og tildelinger for de to første kategoriene finnes som lenke her og i høyremenyen.

Den prestisjetunge kategorien «Fyrtårnmidler» vil bli annonsert av rektor på universitetets juletilstelning. Oversikt over søkere til kategorien finnes

Share
Posted in Flexprosjekt

Desentralisert sykepleieutdanning får nasjonal pris.For ikke lenge siden kunne denne bloggen fortelle om den desentraliserte sykepleieutdanninga sitt 25-års jubileum, og de gode resultater utdanningen kan vise til ved å utdanne et stort antall svært fornøyde sykepleiere i distriktet.

Denne uka ble det kjent at det samme fagmiljøet har fått Forbundet for ledelse og teknikk (FTL ) sin prestisjetunge pris. Du kan lese mer om tildelingen hos TFL og på UiT sine egne informasjonssider.

Vi benytter anledningen til å gratulere hjerteligst med prisen!

Share
Posted in E-læring, Generelt

Mange søknader til “Program for undervisningskvalitet”

Også i år har mange søkt støtte fra “Program for undervisningskvalitet”. I alt 29 søknader er levert innen søknadsfristen. Søknadene for 2016 fordeler seg på følgende måte: “Såkornmidler” 8, “Utviklingsmidler” 18 og “Fyrtårn 3.

Strategisk utdanningsutvalg legger opp til behandling av søknadene 24. november. Da er det bare å vente i spenning for de som har søkt! Tildelingene vil bli annonsert på Result sin hjemmeside.

Share
Posted in Generelt