Month: September 2015

MatteMOOC har suksess

Denne bloggen har tidligere skrevet om samarbeidet UiT inngår i for å lage en matteMOOC for lærere. Hele 275 lærere, fra Finnmark i nord til Vest-Agder i sør, er nå påmeldt kurset. Trolig er dette det største antall lærere som får etterutdanning på samme tid i mattematikk. Kurset bygger på den nye MOOC plattformen Canvas. Ut fra tidlige erfaringer synes dette å være et godt valg til denne type kurs.

Du kan lese mer om MOOCen på denne lenka og hos IKT-senteret

Share
Posted in E-læring, Teknologi

Samarbeid mellom SELL og Result

Høgskolen i Lillehammer ved Senter for livslang læring (SELL) og UiT  ved Ressurssenter for undervisning, læring og teknologi (Result), skrev i forrige uke under en intensjonsavtale om samarbeid. Lederne ved de to enhetene Mette Villand Reichelt og Ådne Danielsen, signerte på avtalen. SELL og Result er begge blant de største enhetene innen studiekvalitet og fleksibel utdanning i norsk høgre utdanning. Sammen vil disse to enhetene ugjøre et betydelig kompetansemiljø.

Intensjonsavtalen har som mål å samarbeide om utvikling av fleksibel læring

Share
Posted in Generelt

Regionalt samarbeid om IKT i RLE utdanningen


“Fleksibel grunnskolelærerutdanning i RLE (Religion, livssyn og etikk)  er et samarbeidsprosjekt mellom de som underviser i RLE-faget på lærerutdanningene i Nord-Norge , det vil si Universitetet i Nordland, UiT Norges arktiske universitet og Høgskolen i Nesna.

Målet er å studere ikke bare hvordan man kan bruke nettbrett i et fag som RLE, men også hvordan man generelt kan bruke IKT i undervisning som er “kategorialt dannende”.  Les mer om denne tinærmingen hos NUV.

Også dette prosjektet har blitt valgt til månedens

Share
Posted in E-læring, Generelt, Veiledning

Nettbrett i praksisveiledning


Ved lærerutdanningen (ILP) har en gjennomført et svært spennende prosjekt med bruk av nettbrett i praksisperiodene. Nettbrettene har vært brukt til å skape sammenheng mellom undervisning, observasjon og rettleiing. Resultatene har vært positive og interessen stor, også utenlands. Prosjektlederne ønsker derfor å gå videre med prosjektet.

Prosjektet ble i juli valgt til månedens prosjekt hos Norgesuniversitetet (NUV). Du kan lese mer om prosjektet hos NUV.

Share
Posted in E-læring, Teknologi, Veiledning