Month: February 2015

Barnerett som nettkurs har suksess


Det Juridisk fakultet har et sterkt barnerettslig miljø, som stadig har opplevd henvendelser fra praksisfeltet med ønske om økt barnerettslig kompetanse. Som det eneste juridiske fakultet i landet har vi i Tromsø barnerett inne på den obligatoriske studieplanen for våre masterstudenter. I tillegg tilbys studentene et valgfritt spesialemne i barnerett. De som går ut fra UiT med master i rettsvitenskap skal dermed ha nokså omfattende kunnskaper og ferdigheter innen det barnerettslige. Det er imidlertid mange som jobber

Share
Posted in E-læring, Fronter, Teknologi Tagged with:

NOKUT Konferanse: Utdanningsledelse for kvalitetsutvikling i studiene ved UiT

Result streamer live fra dagens (12.02.2015) konferanse; NOKUT, UiT Norges arktiske universitet og ProTed Senter for fremragende lærerutdanning inviterer til konferansen om utdanningsledelse som verktøy for kvalitetsutvikling i studiene.
Tid: torsdag 12. februar, kl 10.00–17.00, Sted: UiT Norges arktiske universitet, MH Store Auditorium.

Live streamen er åpen for alle, og kan sees her: Kl. 10:30–13:00 og Kl. 13:45–17:00

Share
Posted in Generelt

UB lanserer MOOC kurs om informasjonskompetanse

Seks ansatte ved UB som står bak det nye kurset iKomp, som alle kan ta gratis på nettet. Kurset er bygget på MOOC-plattformen edX, et fleksibelt design som gjør at man fritt kan bevege seg mellom modulene.  Hovedmålgruppen er studenter ved universiteter og høyskoler, men kurset er åpent for alle som ønsker å heve sin kompetanse innen kildebruk.

Du kan lese mer og se videoer som utdyper formålet med kurset på denne lenka.

 

Share
Posted in E-læring, Opplæring, Studiekvalitet

Unik pilot for vitenskapelig ansatte ved Helsefak

11 deltakere fra bachelorutdanningen i sykepleie campus Tromsø og Hammerfest samt ansatte fra ABIKO (videreutdanning i anestesi-, barne, intensiv-, kreft- og operasjonssykepleie) startet i forrige uke en spennede utdanning. Piloten har fått navnet «Å skrive om og for egen utdanning». Målet med piloten er å gi ansatte mulighet til pedagogisk merittering gjennom å bruke egne erfaringer og kunnskaper for å utvikle akademisk skriving. Dosent Marit Allern leder arbeidet sammen med leder for Enhet for helsefaglig pedagogisk utvikling (HelPed) Anita Iversen og

Share
Posted in Generelt