Month: January 2015

Samarbeid om MatematikkMOOC

UiT – Norges arktiske universitet og HIST – Høgskolen i Sør-Trøndelag, lager nå sammen med Senter for IKT i utdanningen, videreutdanning i matematikk for lærere. Studiet retter seg mot 1.-7. trinn, med hovedvekt på mellomtrinnet. Du kan lese mer og se video om MOOCen på IKT-senteret sin hjemmeside

Share
Posted in E-læring, MOOC, Utvikling

IKT-suksess for sykepleierutdanninga


Den desentralisert sykepleierutdanningen var allerede for mange år siden en suksess. Utdanningen har nå de siste årene utviklet studiet ved å bevisst satse på bruk av IKT i utdanningen. Dette har gitt gode resultater.  I et spennende oppslag på UiT sin hjemmeside beskriver koordinator og underviser Catrine Norvik arbeidet. Suksessen kan dokumenteres på flere ulike måter, men et svært godt bevis er den store søkningen til studiet. 

Du kan lese hele oppslaget på denne lenka. 

Share
Posted in E-læring, Studiekvalitet, Teknologi Tagged with:

Digital eksamen øker ved UiT


Arbeidet med digital eksamen har pågått et par år allerede. Gjennnom et fint oppslag på UiT sin hjemmeside får vi nå dokumentert både omfanget av digitale eksamener vi allerede har nådd og målene for neste års arbeid. Vi tillater oss å si at dette er ganske imponerende! Et viktig bidrag til arbeidet har vært ansettelsen av egen prosjektleder for arbeidet. Karin Brennholm er nå godt etablert i denne stillingen. Karin har sin faste arbeidsplass ved Avdeling

Share
Posted in Digital eksamen Tagged with:

Result tilbyr annerledes kursmoduler i vår

Digital kompetanse har blitt et sentralt emne ved alle høgre utdanningsinstitusjoner. Så også ved UiT- Norges Arktiske Universitet. Result vil derfor denne våren tilby noen litt anneldes kursmoduler til ansatte ved UiT. Modulene er formet etter inspirasjon fra såkalte MOOC-kurs, og kjennetegnes i første rekke ved at deltakelsen i stor grad kan styres av den enkelte kursdeltaker etter behov og deltakermuligheter. Videre kjennetegnes de ved at det gjøres åpent tilgjengelig en rekke digitale læringsressurser – fra videoer til tradisjonelle

Share
Posted in E-læring, MOOC, Teknologi Tagged with:

Trenger du faglig påfyll? Hva med et seminar eller en konferanse?

 

I en ellers travel hverdag ser mange etter inspirasjon og påfyll av kunnskaper. Et kurs, et seminar eller en konferanse kan kanskje bøte på dette? På denne lenka har vi gjenbrukt Norgesuniversitetet sin kalender for spennende hendelser innen fleksibel utdanning i 2015. Kanskje finner du noe spennede her?

Share
Posted in Generelt, Konferanser, Norgesuniversitetet, Opplæring Tagged with:

To prosjekter får støtte fra Norgesuniversitetet i 2015

Norgesuniversitetet operer som kjent med to søknadsrunder, en prekvailfisering og en endelig søknadsrunde. Tildig i fjor sommer ble det klart at 4 prosjekter fra UiT slapp gjenom det første nåløyet og ble oppfordret til å sende en fullestendig søknad for 2015. I alt 65 søknader ble med i denne siste runden. Rett før jul ble det klart at to av søknadene fra UiT ble tildelt støtte. De to prosjektene som har fått støtte er “Sykepleie går aMOOC” fra Helsefak

Share
Posted in E-læring, Norgesuniversitetet Tagged with: