Month: November 2014

Unikt e-læringskurs for praksisveiledere


Fra midten av september til midten av oktober gjennomførte 23 veiledere fra praksisfeltet i Nordland, Troms og Finnmark en pilotutprøving av helsefaglig praksisveilederopplæring på nett. Veilederne som deltok har ulik profesjonsbakgrunn, men har på tross av dette diskutert samme type problemstillinger med utgangpunkt i egne erfaringer.

Nettstøttet praksisveilederopplæring skal bli et permanent tilbud fra Enhet for helsefaglig pedagogisk utvikling (HelPed) og er et ledd i et flerårig arbeid med å systematisere og organisere praksisveilederopplæring for veiledere som tar imot studenter

Share
Posted in E-læring, Generelt, Opplæring, Veiledning Tagged with:

Plagiat – nye erfaringer og mer kunnskap

Vi har tidligere skrevet om nettkurset “Forebygging av plagiat”  på denne siden. Teamaet er viktig og kurset har fått stor oppmerksomhet. I alt 173 har meldt seg på nettkurset.

Utviklerne har nå gjort en første oppsummering av de erfaringer en har høstet siden oppstarten i august 2013. Erfaringene kommer i form av en rapport. Rapporten finnes i sin helhet på denne lenka. Kurset har også egen hjemmeside.

Rapporten er interessant ut fra to

Share
Posted in Generelt

Utfordrende oppsummering av Norgesuniversitets 10-årige livNorgesuniversitetet arrangerte 3. og 4. november sin store jubileumskonferanse i Oslo. NUV har nå jubileum – 10 år. Trolig er det like rett å snakke om et 25-årsjubileum. Forløperen til NUV, SOFF (Sentralorganet for fjernundervisning på universitets- og høgskolenivå), ble som kjent etablert allerede i 1989.

Result har på oppdrag fra Norgesuniversitetet forsket på den rollen og virksomheten NUV har hatt de siste 10 årene. Samtidig har en prøvd å se  hvilke utfordringer NUV står ovenfor i dag

Share
Posted in Forskning, Generelt, Konferanser, Norgesuniversitetet Tagged with:

Gledelig stor interesse for undervisningskvalitet

“Program for undervisningskvalitet” sin utlysning av midler til prosjektstøtte har vakt stor interesse i fagmiljøene. Ved søknadsfristens utløp er det kommet inn i alt 52 spennende søknader. Av disse er 27 søknader rettet mot “såkornmidler”, mens 25 søker om “utviklingsmidler”.  Mer om utlysningen på prosjektets hjemmeside.

Strategisk utdanningsutvalg (SUV) tar sikte på å behandle søknadene på sitt møte 25. november. Det betyr at søkerne vil vite resultatet i god tid før jul.

Share
Posted in Generelt